Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
29.10
2021

Inauguracyjne spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

27 października br. odbyło się inauguracyjne spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w nowym składzie, podczas którego m.in.:

- zaopiniowano Program współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok;

-  wybrano dwie Współprzewodniczące: Annę Tates-Kardaś reprezentującą Starostwo Powiatowe oraz Joannę Michalak reprezentującą NGO regionu słupskiego;

- wskazano przedstawiciela Rady do prac komisji ds. przyznawania stypendiów sportowych Starosty Słupskiego.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Słupskiego jest organem konsultacyjno - opiniodawczym powołanym przez Zarząd Powiatu Słupskiego w 2017 roku.

Do zadań RDPP Powiatu Słupskiego należy:

- opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu słupskiego;

- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3;

- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Skład nowej Rady:

1) Żaneta Jaworska - przedstawicielka Rady Powiatu Słupskiego;

2) Aldona Szostakiewicz - przedstawicielka Rady Powiatu Słupskiego;

3) Marcin Kowalczyk - przedstawiciel Zarządu Powiatu Słupskiego;

4) Katarzyna Ciechanowicz - przedstawicielka Zarządu Powiatu Słupskiego;

5) Anna Tates-Kardaś - przedstawicielka Zarządu Powiatu Słupskiego;

6) Joanna Michalak - przedstawicielka organizacji pozarządowych;

7) Joanna Sypuła - przedstawicielka organizacji pozarządowych;

8) Jadwiga Jędrzychowska - przedstawicielka organizacji pozarządowych;

9) Małgorzata Wolska - przedstawicielka organizacji pozarządowych;

10) Mateusz Ostrowski - przedstawiciel organizacji pozarządowych;

11) Janusz Grabowski - przedstawiciel organizacji pozarządowych.

 

02.02
2021

Punkty szczepień w powiecie słupskim

Przedstawiamy mapę aktualnych miejsc szczepień (aktualizowanych na bieżąco) na terenie powiatu słupskiego.

30.11
2021

XXXIV sesja Rady Powiatu Słupskiego

30 listopada br. w słupskim Starostwie odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Słupskiego.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony