Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
20.05
2022

Kwalifikacja wojskowa 2022 w powiecie słupskim

Informujemy, że  od 24 maja do 23 czerwca 2022 roku zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu powiatu słupskiego.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

 1. mężczyźni urodzeni w 2003 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1998 - 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie województwa,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w województwie,
  • kobiety urodzone w latach 1998 - 2003 posiadające kwalifikacje przydatne dla Wojska Polskiego lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji;
 4. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, tzw. „ochotnicy”.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej mają obowiązek zgłosić się na wezwanie
w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
Dokumenty, które należy przedstawić w dniu stawienia się na komisji wojskowej:

Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)

Powiatowej komisji lekarskiej

Wojskowemu komendantowi uzupełnień

dowód osobisty lub inny dokument pozwalający
na ustalenie tożsamości,

dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej
w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych
w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się
do kwalifikacji wojskowej;

aktualną fotografię
o wymiarach 3 x 4 cm,
bez nakrycia głowy,

dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia
lub pobieranie nauki
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji
w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku

Co warto wiedzieć?

 1. Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 2.  Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
 3. W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.
 

POWIAT SŁUPSKI 24.05.2022 r. – 23.04.2022 r.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA NR 2
W SŁUPSKU – DLA OSÓB Z TERENU POWIATU SŁUPSKIEGO

Centrum Lekkoatletyczne, al. A. Madalińskiego 4

 

 

01.07
2022

Nowy numer Biuletynu już dostępny

Zachęcamy do zapoznania się z bieżącymi informacjami z regionu

30.06
2022

Zarząd Powiatu z absolutorium za 2021 rok

30 czerwca br. odbyła się XLIII Sesja Rady Powiatu Słupskiego. Najważniejszym punktem dzisiejszego posiedzenia było udzielenie absolutorium oraz wotum zaufania dla Zarządu Powiatu za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

30.06
2022

Nad morze czy jezioro komunikacją zbiorową

Samorząd powiatowy, wzorem roku ubiegłego, we współpracy z operatorem PKS Słupsk SA, przygotował bogatą ofertę wakacyjnych połączeń autobusowych na tegoroczny sezon letni.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony