Przejdź do treści
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty Unijne

Ogłoszone konkursy 2019

Ogłoszone konkursy 2019

1. Z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Wyniki konkursu
Ogłoszenie konkursu
Komisja konkursowa

 2.  Z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ogłoszenie konkursu
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

3. Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans dla tych rodzin i osób.

Ogłoszenie konkursu
Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

4. Z zakresu dofinansowania wkładu własnego organizacjom pozarządowym do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Ogłoszenie konkursu
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

5. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wyniki konkursu
Ogłoszenie konkursu
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

6. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Ogłoszenie konkursu
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

7. Z zakresu wspierania i upowszechniania wolontariatu.

Wyniki konkursu
Ogłoszenie konkursu
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

8. Z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wyniki konkursu 10.10.2019 r. - ochrona i opieka nad zabytkami
Wyniki konkursu 04.07.2019 r. - rozwój kultury i sztuki
Ogłoszenie wyników 04.07.2019 r. - ochrona i opieka nad zabytkami
Wyniki konkursu 15.03.2019 r. - rozwój kultury i sztuki
Ogłoszenie wyników 15.03.2019 r. - ochrona i opieka nad zabytkami
Ogłoszenie konkursu
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

9. Z zakresu wspierania kultury i sztuki.

Ogłoszenie konkursu
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

10. Z zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Wyniki konkursu
Ogłoszenie konkursu

10. Z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Ogłoszenie konkursu
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

11. Z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Wyniki konkursu - 01.10.2019 r.
Wyniki konkursu - 08.07.2019 r.
Ogłoszenie konkursu

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony