Przejdź do treści
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty Unijne

Ogłoszone konkursy 2020

Ogłoszone konkursy 2020

1. Z zakresu ekologii  i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, w dniu 30 marca 2020 r. Zarząd Powiatu Słupskiego postanowił aby nie rozstrzygać konkursu „Przyjaciele zwierząt – edycja 2020”. Jeśli w przyszłości będzie możliwe logistycznie i finansowo zrealizować konkurs Zarząd ponownie zajmie się tematem.

Ogłoszenie konkursu

2. Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Ogłoszenie konkursu

3. „Dofinansowanie wkładu własnego” na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020.

Ogłoszenie konkursu

4. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (link do konkursu).

Celem konkursu jest wzbogacenie oferty imprez sportowych dla mieszkańców powiatu słupskiego.

Wyniki konkursu
Ogłoszenie konkursu

5. Z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (link do konkursu).

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności społecznej w zakresie opieki nad zabytkami i popularyzacja wiedzy o zabytkach.

Ogłoszenie konkursu

6. Z zakresu kultury i sztuki (link do konkursu).

Celem konkursu jest wzbogacenie życia kulturalnego mieszkańców powiatu słupskiego poprzez organizację wartościowych wydarzeń artystycznych i kulturalnych.

Ogłoszenie konkursu

7. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia (link do konkursu).

Celem konkursu jest zapobieganie chorobom poprzez działania prowadzące do zwiększenia aktywności fizycznej, racjonalnego i zdrowego odżywiania, regularnych wizyt profilaktycznych, higieny psychicznej i zmniejszenia wpływu uzależnień na zdrowie.

Ogłoszenie konkursu

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony