Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
21.01
2021

I miejsce Powiatu Słupskiego w Ogólnopolskim Rankingu ZPP

 

 

Powiat Słupski zajął I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za 2020 rok w kategorii powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich, oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking trwa przez cały rok.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów  w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Zdaniem starosty słupskiego Pawła Lisowskiego tak dobry wynik to efekt pracy pracowników starostwa oraz naszych jednostek. Wystarczy wspomnieć, że oceniani jesteśmy według 63 kryteriów w dziesięciu grupach tematycznych. Na tle innych powiatów Morski Powiat Słupski w minionym roku wyróżnił się m.in. skutecznością w pozyskiwaniu środków finansowych  pochodzących z funduszy zewnętrznych i krajowych na inwestycje, wsparciem finansowym prac konserwatorskich i restauratorskich, programami profilaktycznymi z zakresu zdrowia skierowanymi do mieszkańców, programami na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wspieraniem zdolnej i utalentowanej młodzieży, organizacją powiatowych konkursów adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,  inicjatywami i imprezami pomagającymi zachować specyfikę naszego regionu.

W klasyfikacji końcowej powiat słupski otrzymał 54330 punktów, drugie miejsce zajął powiat ostródzki, a trzecie Kędzierzyńsko-Kozielski.

Ranking

02.02
2021

Punkty szczepień w powiecie słupskim

Przedstawiamy mapę aktualnych miejsc szczepień (aktualizowanych na bieżąco) na terenie powiatu słupskiego.

05.03
2021

Konkursy dla NGO

Ruszyły otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Słupskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony