Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Starosta Słupski Paweł Lisowski działając na podstawie Uchwały Nr XXV/242/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzące działalność na terenie powiatu słupskiego lub działające na rzecz mieszkańców powiatu, do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a następnie do udziału w głosowaniu na rzecz ich wyłonienia.

Rada, jako organ opiniodawczo-doradczy i konsultacyjny w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego, będzie składała się z 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 przedstawicieli Rady Powiatu, od 2 do 4 przedstawicieli Zarządu Powiatu Słupskiego. Kadencja Rady Powiatowej będzie trwać będzie 3 lata.

Zgłaszanie kandydatów

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady spośród przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust 3 ustawy, można dokonać do dnia 5 maja 2021 r.

Zgłoszenie odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr XXV/242/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego poprzez przesłanie pocztą lub osobiste dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

„Karta zgłoszenia kandydatki/kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego” zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupskiego oraz w pliku poniżej (strona www.powiat.slupsk.pl w zakładce Dla mieszkańców - organizacje pozarządowe).

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy złożyć w terminie do dnia 5 maja 2021 r.:

1) osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 w godzinach pracy Urzędu poniedziałek: 7:30-16:00, wtorek- czwartek: 7:30-15:30, piątek: 7:30-15:00.

2) za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk.

Głosowanie na członków PRDPP

Głosowanie na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbywa się za pomocą wypełnionej karty do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Uchwały, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz na stronie internetowej – www.powiat.slupsk.pl w zakładce Dla mieszkańców - organizacje pozarządowe.

Głosowanie na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpocznie się  26 maja 2021 roku i zakończy się 9 czerwca 2021 roku.

Wypełnione i wydrukowane (lub zeskanowane) karty do głosowania opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób, należy złożyć:

1) osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 w godzinach pracy urzędu - poniedziałek: 7:30-16:00, wtorek- czwartek: 7:30-15:30, piątek: 7:30-15:00

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@powiat.slupsk.pl.

Do wypełnionej karty do głosowania należy dołączyć kartę upoważniającą do głosowania, stanowiącą załącznik nr 3 do Uchwały.
Dodatkowych informacji udziela: Anna Tates-Kardaś - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 59 841 85 75, e-mail: akardas@powiat.slupsk.pl

 Karta wyborcza

 

Karta zgłoszenia kandydatki/kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Uchwała Nr XXV/242/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony