Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
01.12
2020

XXIII sesja Rady Powiatu Słupskiego

 

W dniu 1 grudnia br., w trybie zdalnym, odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu Słupskiego, podczas której radni zdecydowali m.in. o przyjęciu następujących uchwał:

1) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,

2) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego  w 2021 roku,

3) zmieniająca uchwałę Nr IX/70/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słupskiego od dnia 1 września 2019 roku,

4) w sprawie ustanowienia tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Słupskiego”,

5) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad  korzystania z tych przystanków,

6) w sprawie powierzenia  Gminie Kępice  spraw związanych z zarządzaniem  publiczną drogą powiatową na działkach nr 403/1- odcinek ul. Sikorskiego, nr 288- ul. Niepodległości oraz nr  79/1- ul. Pomorska,

7) w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na wykonanie trasy rowerowej  R- 10 na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu pn. ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka”,

8) w sprawie zmiany uchwały nr VI/52/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Ustka w ramach projektu pn. ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Ustka”,

9) w sprawie zmiany uchwały nr XXII/212/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Słupsk,

10)  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 r.,

11)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego,

12)  w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

13)  w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego na 2021 rok,

14)  w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2021 rok,

15)  w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2021 rok.

Radni zapoznali się również z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie słupskim w roku szkolnym 2019/2020.
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony