Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Słupskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Jan Olech zaprasza na XLVI sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuję zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1526) na dzień 27 września 2022 roku, godz. 1300 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu XLV sesji.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz
  z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla Dzieci i Młodzieży pn. ,,Bilet”;
 2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego;
 3. w sprawie zmiany uchwały nr XV/143/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)";
 4. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/376/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022;
 5. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok;
 6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie sesji.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony