Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Słupskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Jan Olech zaprasza na XLVII sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuję zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) na dzień 25 października 2022 roku, godz. 1300 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przyjęcie protokołu XLVI sesji.
  4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz
    z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
  5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu słupskiego za 2021 rok.
  6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski;

2) w sprawie obowiązujących w 2023 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na  parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu;

3) w sprawie obowiązujących w 2023 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających;

4)   w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu grantowego pn. "Cyfrowy Powiat"

5)  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu grantowego pn. "Dostępny Powiat Słupski- poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku";

6) w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dretyń środków na finansowanie zadania pn.  „Modernizacja drogi powiatowej nr 1162G na odcinku Węgorzyno-Darnowo (Gmina Kępice)";

7) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Smołdzino na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smołdzino w zakresie istniejącego muru  oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (Gmina Smołdzino)”;

8)  w sprawie zmiany uchwały nr VI/52/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Ustka w ramach projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R1i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka”;

9) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/269/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”;

 10)  w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/365/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka i Gminy Słupsk na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)”;

11)  w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/339/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska – etap II (Gmina Dębnica Kaszubska)”;

12)  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok;

13)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.

   7.  Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2021 rok.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zakończenie sesji. 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony