Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
23.09
2020

Zawiadomienie o XXI sesji Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego zawiadamia, że zwołuje XXI sesję Rady Powiatu Słupskiego, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) na dzień 29 września 2020 roku, godz. 1200 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu XX sesji.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie  zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębnica Kaszubska)”,
 2. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/196/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór środków na finansowanie inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w m. Skarszów Dolny (gmina Dębnica Kaszubska)”,
 3. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok,
 4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

         Jan Olech

 

21.10
2020

Zawiadomienie o XXII sesji Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Olech zawiadamia, że zwołuje XXII sesję Rady Powiatu Słupskiego zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 920) na dzień 27 października 2020 roku, godz. 13:00 (wtorek). W związku z sytuacją epidemiczną posiedzenie odbędzie się zdalnie.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony