Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
16.02
2021

Zapowiedź XXV sesji Rady Powiatu Słupskiego

Uprzejmie zapraszam na XXV sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuję zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) na dzień 23 lutego 2021 roku, godz. 1300 (wtorek), zdalnie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu XXIV sesji.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu słupskiego w 2020 roku.
 6. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie
  bezpieczeństwa Powiatu Słupskiego za rok 2020.
 7. Sprawozdanie Starosty Słupskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku publicznego w 2020 roku.
 8. Informacja z realizacji zadań wynikających z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w roku 2020.
 9. Raport- powiatowe linie użyteczności publicznej w 2019 i 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 2. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu  Słupskiego na lata 2021- 2025,
 3. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych,
 4. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Słupsk na realizację zadania pn. ,,Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021- 2030”,
 5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie i wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania Wstępnego Stadium Planistyczno- Prognostycznego rewitalizacji linii kolejowej 212 na odcinku Bytów- Korzybie w ramach zadania pn. ,,Likwidacja największego na Pomorzu obszaru wykluczenia transportowego przez rewitalizację nieczynnej linii kolejowej na 212 Bytów- Korzybie”;
 6. w sprawie udzielenia Gminie Potęgowo pomocy finansowej;
 7. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok,
 8.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego;
 9. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Słupskiego.
 1. Sprawozdania komisji Rady Powiatu Słupskiego za 2020 rok.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Jan Olech

 

 

30.06
2021

Wakacyjne połączenia autobusowe do najciekawszych turystycznie miejsc powiatu słupskiego

Na tegoroczne wakacje samorząd powiatu słupskiego zaplanował coś wyjątkowego. Po raz pierwszy, uruchomiona zostanie specjalna siatka sezonowych linii użyteczności publicznej do najciekawszych atrakcji turystycznych regionu słupskiego.

02.02
2021

Punkty szczepień w powiecie słupskim

Przedstawiamy mapę aktualnych miejsc szczepień (aktualizowanych na bieżąco) na terenie powiatu słupskiego.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony