Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
16.02
2021

Zapowiedź XXV sesji Rady Powiatu Słupskiego

Uprzejmie zapraszam na XXV sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuję zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) na dzień 23 lutego 2021 roku, godz. 1300 (wtorek), zdalnie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu XXIV sesji.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu słupskiego w 2020 roku.
 6. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie
  bezpieczeństwa Powiatu Słupskiego za rok 2020.
 7. Sprawozdanie Starosty Słupskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku publicznego w 2020 roku.
 8. Informacja z realizacji zadań wynikających z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w roku 2020.
 9. Raport- powiatowe linie użyteczności publicznej w 2019 i 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 2. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu  Słupskiego na lata 2021- 2025,
 3. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych,
 4. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Słupsk na realizację zadania pn. ,,Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021- 2030”,
 5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie i wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania Wstępnego Stadium Planistyczno- Prognostycznego rewitalizacji linii kolejowej 212 na odcinku Bytów- Korzybie w ramach zadania pn. ,,Likwidacja największego na Pomorzu obszaru wykluczenia transportowego przez rewitalizację nieczynnej linii kolejowej na 212 Bytów- Korzybie”;
 6. w sprawie udzielenia Gminie Potęgowo pomocy finansowej;
 7. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok,
 8.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego;
 9. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Słupskiego.
 1. Sprawozdania komisji Rady Powiatu Słupskiego za 2020 rok.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Jan Olech

 

 

02.02
2021

Punkty szczepień w powiecie słupskim

Przedstawiamy mapę aktualnych miejsc szczepień (aktualizowanych na bieżąco) na terenie powiatu słupskiego.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony