Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
23.06
2020

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego zawiadamia, że zwołuje XIX sesję Rady Powiatu Słupskiego zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) na dzień 30 czerwca 2020 roku, godz. 1300 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,  z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie kworum.

3.  Przyjęcie protokołu XVIII sesji.

4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Powiatu Słupskiego.

5.  Raport o stanie Powiatu Słupskiego.

6.  Podjęcie uchwał:

1) w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Słupskiego,

2) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

 z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok,

3) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu  Słupskiego za 2019 rok,

4) w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020   –  2023 z perspektywą do roku 2027”,

5) w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2020 roku programu polityki zdrowotnej,

6) w sprawie  założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Słupsku z siedzibą przy ulicy Szczecińskiej 36 i włączenia jej do Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej 36,

 7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

 8) w sprawie zmiany składu Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego,

9) w sprawie udzielenia Gminie Kępice pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. 48/2

w miejscowości Bronowo,”

10)  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok,

11)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.

   7.  Wnioski i oświadczenia radnych.

   8.  Zakończenie sesji.

01.12
2020

XXIII sesja Rady Powiatu Słupskiego

Odbyła się 1 grudnia br. trybie zdalnym

30.11
2020

I Pomorski Tydzień Białej Wstążki

Rozpoczyna się 1 grudnia br.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony