Przejdź do treści
Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty Unijne
15.05
2020

Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego zawiadamia, że zwołuje XVIII sesję Rady Powiatu Słupskiego zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) na dzień 21 maja 2020 roku, godz. 16:00 (czwartek), w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu XVII sesji.

4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.

5. Informacja o stanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku  w 2019r.

6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o stanie

 bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupskiego za 2019 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2019 r.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej w roku 2019 dla powiatu słupskiego.

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za 2019 r.

10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami  

Pozarządowymi za 2019 rok.

11. Sprawozdanie z funkcjonowania procedury konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego.

12. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

2) w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Słupskim,

3) w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Słupskim,

4) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej - odcinek od skrzyżowania  ul. Kościelnej z ul. ks. Antoniego Kani (DW210) do skrzyżowania z ul. Skarszewską oraz ul. Skarszewska  do stadionu sportowego",

5) w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej - odcinek od skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. ks. Antoniego Kani (DW210) do skrzyżowania z ul. Skarszewską oraz  ul. Skarszewska do stadionu sportowego”,

6) w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap 3 końcowy (Gmina Kobylnica)”,

7) zmieniająca uchwałę nr XV/140/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia Gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzyce-Grąsino (Gmina Słupsk)”,

8) w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka”,

9) w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK6 do DW213 z podziałem na odcinki”,

10) w sprawie delegowania radnych Powiatu Słupskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku,

11) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zapewnieniem warunków izolacji lub kwarantanny,

12) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok,

13) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

14) w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Zakończenie sesji.

Obrady będą transmitowane na żywo na YouTube oraz na stronie BIP Słupskiego Starostwa .      

21.05
2020

Testy na koronawirusa już w Słupsku

Centrum funkcjonuje na terenie kampusu Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Westerplatte 64/Kozietulskiego. Test mogą wykonać osoby, które zgłoszą się na infolinię - tel. 58 727 05 05 i zostaną zakwalifikowane przez operatora do badania.

13.05
2020

Odkrywaj www.visit.ustka.pl

Aby w czasie pandemii koronawirusa wesprzeć turystykę naszego regionu, Powiat Słupski włączył się w kampanię promocyjną Ustki i Ziemi Słupskiej pod hasłem „Zostań mistrzem wypoczynku” skierowanej do osób wybierających aktywne formy wypoczynku.

03.05
2020

Pomoc prawna

Przypominamy, że w czasie epidemii można nadal korzystać z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ drogą telefoniczną!

03.05
2020

Majowe Święta

1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji

10.04
2020

Laptopy do zdalnego nauczania zakupione

Sprzęt komputerowy trafi po świętach do jednostek oświatowych powiatu słupskiego

10.04
2020

Spokojnych Świąt

Dużo zdrowia i spokoju na nadchodzące Święta.

08.04
2020

Wsparcie dla lokalnych firm

UWAGA! PRZEDSIĘBIORCY! Działacie lokalnie i chcecie wypromować swoje produkty i usługi NIEODPŁATNIE? Pobierzcie aplikację na telefon !GO SŁUPSK

06.04
2020

Uwaga! Komunikaty Wydziału Komunikacji!

Przeczytajcie koniecznie!

06.04
2020

Wydłużenie terminów opłat za użytkowanie wieczyste

Terminy wydłużono do dnia 30 czerwca 2020 r. Przeczytaj szczegóły!

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony