Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
23.12
2020

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Olech zawiadamia, że zwołuje XXIV sesję Rady Powiatu Słupskiego zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) na dzień 30 grudnia 2020 roku, godz. 1300 (środa), w trybie zdalnym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu XXIII sesji.

4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.

5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2021 roku,

2) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą  z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,

3) w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi przebiegającej przez miejscowość Zaleskie,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  w zakresie  publicznego transportu zbiorowego,

5) w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główczyce)”,

6) w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia  2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”,

7) w sprawie zmian w budżecie  powiatu słupskiego na 2020 rok,

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego,

9) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/184/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

10)  w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków,

11)  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego,

12)  w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2021.

6. Wnioski i oświadczenia radnych.

7. Zakończenie sesji.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony