Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
23.12
2020

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Olech zawiadamia, że zwołuje XXIV sesję Rady Powiatu Słupskiego zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) na dzień 30 grudnia 2020 roku, godz. 1300 (środa), w trybie zdalnym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu XXIII sesji.

4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.

5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2021 roku,

2) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą  z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,

3) w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi przebiegającej przez miejscowość Zaleskie,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  w zakresie  publicznego transportu zbiorowego,

5) w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główczyce)”,

6) w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia  2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”,

7) w sprawie zmian w budżecie  powiatu słupskiego na 2020 rok,

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego,

9) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/184/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

10)  w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków,

11)  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego,

12)  w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2021.

6. Wnioski i oświadczenia radnych.

7. Zakończenie sesji.

30.06
2021

Wakacyjne połączenia autobusowe do najciekawszych turystycznie miejsc powiatu słupskiego

Na tegoroczne wakacje samorząd powiatu słupskiego zaplanował coś wyjątkowego. Po raz pierwszy, uruchomiona zostanie specjalna siatka sezonowych linii użyteczności publicznej do najciekawszych atrakcji turystycznych regionu słupskiego.

02.02
2021

Punkty szczepień w powiecie słupskim

Przedstawiamy mapę aktualnych miejsc szczepień (aktualizowanych na bieżąco) na terenie powiatu słupskiego.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony