Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
20.04
2021

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Olech zawiadamia, że zwołuje XXVII sesję Rady Powiatu Słupskiego zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 920) na dzień 27 kwietnia 2021 roku, godz. 1300 (wtorek), w trybie zdalnym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu XXVI sesji.

4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.

5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupskiego w 2020 roku.

6. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku o stanie sanitarno-weterynaryjnym na terenie powiatu słupskiego za 2020 roku. 

7.Podjęcie uchwał:

1) w sprawie utworzenia Powiatowej Bursy Młodzieżowej oraz nadania jej statutu,

2) w sprawie utworzenia  Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce,

3) w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  do Powiatowej Bursy Młodzieżowej w Ustce , liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

4) w sprawie zmiany nazwy , siedziby i statutu powiatowej  instytucji kultury pn. ,,Centrum Edukacji Regionalnej”,

5) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,

6) w sprawie ,,Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2021 r.”,

7) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”,

8) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”,

9) w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe: Nadleśnictwo Warcino i Nadleśnictwo Trzebielino środków na finansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II",

10) w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/202/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębnica Kaszubska)”,

11) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok,

12)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.  

13) w sprawie wyrażenia opinii wobec inicjatywy Rady Miejskiej w Słupsku dotyczącej zmiany granic Miasta Słupsk,      

14) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego,

15) w sprawie rozpatrzenia petycji  dotyczącej podjęcia działań zmierzających do wykonania w roku bieżącym przebudowy drogi powiatowej nr 1142G odcinek Bobrowniki – Dąbrówka.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zakończenie sesji.

02.02
2021

Punkty szczepień w powiecie słupskim

Przedstawiamy mapę aktualnych miejsc szczepień (aktualizowanych na bieżąco) na terenie powiatu słupskiego.

15.06
2021

Drona Matrice 300 RTK w powiecie słupskim

Od dzisiaj samorząd powiatowy posiada specjalistycznego drona Matrice 300 RTK, który został zakupiony ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony