Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
18.05
2021

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Olech zawiadamia, że zwołuje XXVIII sesję Rady Powiatu Słupskiego zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 920) na dzień 25 maja 2021 roku, godz. 1300 (wtorek), online w formie wideokonferencji, z następującym porządkiem obrad: 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przyjęcie protokołu XXVII sesji.
  4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz  z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
  5. Sprawozdanie z realizacji ,,Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok”.
  6. Podjęcie uchwał:

          1) w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony

              Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024,

           2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 r,

           3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego,

           4) w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

       7. Wnioski i oświadczenia radnych.

       8. Zakończenie sesji.

 

02.02
2021

Punkty szczepień w powiecie słupskim

Przedstawiamy mapę aktualnych miejsc szczepień (aktualizowanych na bieżąco) na terenie powiatu słupskiego.

15.06
2021

Drona Matrice 300 RTK w powiecie słupskim

Od dzisiaj samorząd powiatowy posiada specjalistycznego drona Matrice 300 RTK, który został zakupiony ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony