Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
22.05
2024

Zaproszenie na III sesję Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Jan Olech zaprasza na III sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ) na dzień 28 maja 2024 roku, godz. 13:00 (wtorek), w sali konferencyjnej 202, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przyjęcie protokołu z I i II sesji.
  4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
  5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok.
  6. Informacja wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2023 roku.
  7. Informacja wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki „Funduszu Pomocy” na rzecz pomocy Ukrainie na dzień 31 grudnia 2023 roku.
  8. Podjęcie uchwał:

1)   w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2024- 2027 z perspektywą do 2030”;

2)    w sprawie przyjęcia ,,Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020- 2023 z perspektywą do roku 2027 za lata 2022- 2023”;

  3)  w sprawie delegowania radnych Powiatu Słupskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

  4) w sprawie powierzenia Gminie Redzikowo zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1105G na odcinku od skrzyżowania w miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem odcinków w miejscowościach Gać od km 10+630 do km 9+900 oraz Swołowo od km 8+000 do km 7+315);

  5) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Redzikowo na realizację zadania pn. ,,Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym- rondo”;

  6) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/339/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska - etap II (Gmina Dębnica Kaszubska)”;

  7) w sprawie zmiany uchwały nr LIV/517/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych  w Powiecie Słupskim”;

  8) w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2024 z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Porządku Publicznego Rady Powiatu Słupskiego;

       9) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok;

     10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego;

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zakończenie sesji.

 

18.06
2024

Zaproszenie na IV sesję Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Jan Olech zaprasza na IV sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym na dzień 25 czerwca 2024 roku, godz. 13.00 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku

17.06
2024

Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP za nami

Na stadionie sportowym w Główczycach (gmina Główczyce) odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP zorganizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupsku, Komendę Miejską PSP w Słupsku i Gminę Główczyce.

12.06
2024

Umowy na modernizację dróg powiatowych podpisane

Na konferencji prasowej z udziałem starosty słupskiego, wicestarosty, członków Zarządu Powiatu, dyrektora ZDP i przedstawicieli wykonawców POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o. i Furges Sp. z o.o podpisano umowy na zadanie pod nazwą „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego”, dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony