Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Zaproszenie na IV sesję Rady Powiatu Słupskiego

Zaproszenie na IV sesję Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Jan Olech zaprasza na IV sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuje zgodnie  z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r.,poz. 107) na dzień 25 czerwca 2024 roku, godz. 13.00 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu III sesji.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz
  z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
 5. Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupskiego za 2023 rok.
 6. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku o stanie sanitarno-weterynaryjnym   
    na terenie powiatu słupskiego za 2023 rok.
 7. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Powiatu Słupskiego za 2023 r.:

         1) przedstawienie Raportu o Stanie Powiatu Słupskiego za 2023 r.

         2) debata nad Raportem o Stanie Powiatu Słupskiego za 2023 r.

 1. Podjęcie uchwał:

         1) w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Słupskiego;

         2) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2023 rok;

         3) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2023 rok;

         4) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Główczyce na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica - Główczyce od km 4+400 do km 5+700 w miejscowości Wielka Wieś”;

         5) w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/605/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Kobylnica na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego”;

         6) w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/607/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Słupsk na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego”;

         7) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok;

         8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego;

         9) w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Słupskiego.                

 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie sesji.
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony