Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
21.03
2023

Zaproszenie na LIII sesję Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego, Jan Olech, zaprasza na LIII sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuję zgodnie  z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) na dzień 28 marca 2023 roku, godz. 13:00 (wtorek), w sali konferencyjnej 202,z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu LII sesji.

4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2022 r. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej w roku 2022 dla powiatu słupskiego.

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za 2022 r.

8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zajęcia stanowiska wobec inicjatywy Rady Gmina Kobylnica w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica;

2) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu słupskiego  w przedmiocie zmiany granicy miasta Słupsk powodujących zmianę granicy powiatu słupskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia tych konsultacji;

3) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

4 ) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego;

5) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kobylnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo (gm. Kobylnica)”;

6) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/364/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Ustka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (miasto Ustka)”;

7) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/365/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka i Gminy Słupsk na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)”;

8) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok,

9)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.         

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.

02.06
2023

Słupska Akademia stała sie Uniwersytetem Pomorskim

Od 1 czerwca br. słupska Uczelnia zmieniła status i oficjalnie przekształciła się z Akademii na Uniwersytet Pomorski w Słupsku.

01.06
2023

III miejsce w Rankingu Powiatów

Starosta słupski odebrał symboliczną statuetkę i list gratulacyjny za zajęcie przez samorząd powiatu słupskiego trzeciego miejsca w Rankingu Powiatów Polskich 2022 w kategorii powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców.

30.05
2023

IV Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy dla młodzieży szkolnej zakończona

Ponad 20 szkół z powiatu słupskiego i miasta Słupska wzięło udział w finałowych konkurencjach IV Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy dla młodzieży szkolnej, zorganizowanych na terenie Zespółu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony