Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Zaproszenie na LVI sesję Rady Powiatu Słupskiego

Zaproszenie na LVI sesję Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego, Jan Olech, zaprasza na LVI sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ) na dzień 26 maja 2023 roku, godz. 12.00 (piątek) w sali konferencyjnej 202, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV i LV sesji.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz                 z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
 5. Sprawozdanie z realizacji ,,Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok”.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zajęcia stanowiska wobec inicjatywy  Rady Gminy Słupsk dotyczącej przystąpienia do zmiany granic administracyjnych Gminy Słupsk;
 2. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska;
 3.  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego;
 4. w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino środków na finansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępice)";
 5. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 r.;
 6.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.
 1. Raport z konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granicy miasta Słupska powodującej zmianę granicy powiatu słupskiego.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie sesji.
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony