Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
20.02
2024

Zaproszenie na LXVI sesję Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Olech zaprasza na LXVI sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz.1526, z późn. zm.), na dzień 27 lutego 2024 roku, godz. 1300 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołów LXIV i LXV sesji.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności w okresie od  poprzedniej  sesji  oraz
  z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku oraz informacja  o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu słupskiego w 2023 roku.
 6. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu słupskiego w 2023 roku.
 7. Sprawozdanie Starosty Słupskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w  2023 roku.
 8. Informacja z realizacji zadań wynikających z powiatowego programu zapobiegania  
    przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie Powiatu Słupskiego w roku 2023.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024- 2026;
 2. w sprawie ,,Programu dofinansowania OSP z terenu powiatu słupskiego na 2024 r.”;
 3. w prawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu ,, Nagłośnienie hali widowiskowo- sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce”;
 4.  w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Kępice na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego”;
 5. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego”;
 6. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Smołdzino na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”;
 7. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Smołdzino na realizację zadania pn. „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację”;
 8. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Główczyce na realizację zadania pn. „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację”;
 9. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Główczyce na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główczyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”;
 10. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Główczyce na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku: wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać - wjazd do miejscowości Gać (gmina Główczyce)";
 11.  w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Główczyce na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główczyce w kierunku miejscowości Izbica - wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać (gmina Główczyce)";
 12.  w sprawie zmiany uchwały nr LIX/571/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Główczyce na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Świecichowo (gmina Główczyce  i gmina Damnica)”;
 13.  w sprawie zmiany uchwały nr XLV/430/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)”;
 14.  zmieniająca uchwałę nr LXIII/618/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2024;
 15. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok;
 16. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego;
 17.  sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Słupskiego”;
 18.  sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Słupskiego”;
 19.  sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Słupskiego”;
 20.  sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Słupskiego”;
 21.  sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Słupskiego”;
 22.  sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Słupskiego”.
 1. Sprawozdanie z prac komisji Rady Powiatu Słupskiego za 2023 rok.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie sesji.
18.07
2024

Zaproszenie na V sesję Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Jan Olech zaprasza na V sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuje na dzień 23 lipca br., o godz. 13.00 (wtorek), w Starostwie Powiatowym w Słupsku,

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony