Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
19.03
2024

Zaproszenie na LXVII sesję Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Jan Olech zaprasza na LXVII sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) na dzień 26 marca 2024 roku, godz. 13:00 (wtorek), w sali konferencyjnej 202, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu LXVI sesji.
 4. Wręczenie aktów nadania tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Słupskiego.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2023 r. 
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w roku 2023 dla powiatu słupskiego.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za 2023 r.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 2. w sprawie uchwalenia Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową  na lata 2024- 2026;
 3. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
 4. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Ustka na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego”;
 5.  w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Ustka na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”;
 6. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego”;
 7.  w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację”;
 8.  w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Smołdzino na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko (gmina Smołdzino)";
 9. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Damnica na realizację zadania pn. ,,Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację”;
 10. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/570/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Damnica n realizację zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo- Świecichowo (gmina Główczyce i gmina Damnica)”;
 11.  w sprawie zmiany uchwały nr LIX/572/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Słupsk na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (gmina Słupsk)”;
 12.  w sprawie zmiany uchwały nr LXVI/639/2024 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Smołdzino na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”;
 13.  w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/608/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Słupsk na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”;
 14. w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/609/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Potęgowo na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu
 15. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok,
 16.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.     
 1.  Sprawozdanie z prac Komisji Rady Powiatu Słupskiego w kadencji 2018- 2024.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie sesji.

 

                                                                                                       

22.03
2024

Konsultacje społeczne na temat "Koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie powiatu"

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznej ankiety dotyczącej koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie powiatu słupskiego.

12.04
2024

Rada Seniorów Powiatu Słupskiego zakończyła kadencję

Na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu, 12 kwietnia w słupskim Starostwie, członkowie Rady podsumowali swoją działalność mijającej kadencji.

12.04
2024

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Uroczystości 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej obchodzono dziś na Starym Cmentarzu w Słupsku.W imieniu samorządu powiatowego w obchodach uczestniczył członek Zarządu Powiatu Marcin Kowalczyk

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony