Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
19.09
2023

Zaproszenie na na LIX sesję Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego, Jan Olech, zaprasza na LIX sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuję zgodnie  z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) na dzień 26 września 2023 roku na godz. 13:00 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu LVIII sesji.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz
  z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku;
 2. w sprawie statutu Rady Seniorów Powiatu Słupskiego;
 3. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/507/2023 Rady Powiatu Słupskiego  z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 4. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
 5. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu grantowego pn. ,,Cyberbezpieczny Samorząd”;
 6. w sprawie udzielenia gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Słupsk)”;
 7. w sprawie udzielenia gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Strzelino (do transformatora)”;
 8.  w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1105G na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Swołowo);
 9. w sprawie udzielenia gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Swołowo)”;
 10. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Damnica na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Świecichowo (gmina Główczyce i gmina Damnica)”;
 11. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Główczyce na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Świecichowo (gmina Główczyce i gmina Damnica)”;
 12. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Słupsk na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (gmina Słupsk)”;
 13. w sprawie zmiany uchwały nr XV/144/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z gminą Główczyce na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)”;
 14.  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok;
 15. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.

Zakończenie sesji.

 

18.06
2024

Zaproszenie na IV sesję Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Jan Olech zaprasza na IV sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym na dzień 25 czerwca 2024 roku, godz. 13.00 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku

17.06
2024

Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP za nami

Na stadionie sportowym w Główczycach (gmina Główczyce) odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP zorganizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupsku, Komendę Miejską PSP w Słupsku i Gminę Główczyce.

12.06
2024

Umowy na modernizację dróg powiatowych podpisane

Na konferencji prasowej z udziałem starosty słupskiego, wicestarosty, członków Zarządu Powiatu, dyrektora ZDP i przedstawicieli wykonawców POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o. i Furges Sp. z o.o podpisano umowy na zadanie pod nazwą „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego”, dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony