Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
03.01
2024

Zmiany w przepisach dla właścicieli pojazdów

Wydział Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku  informuje, iż od 1 stycznia 2024 roku zmieniły się przepisy dotyczące nabywania i zbycia pojazdów.

Obowiązek zawiadamiania starosty o nabyciu pojazdy został zastąpiony obowiązkiem rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od dnia:

- nabycia pojazdu na terytorium Polski,

- sprowadzenie pojazdu na terytorium Polski z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

- nabycia pojazdu w drodze spadku.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu wynosi 90 dni.

Niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu oraz zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP skutkować będzie nałożeniem przez starostę na właściciela pojazdu administracyjnej kary pieniężnej.

W przypadku, gdy pojazd jest przedmiotem współwłasności, nałożone przez starostę administracyjne kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie.

Wysokość nakładanych kar:

- 250 zł dla dotychczasowego właściciela pojazdu, który w terminie 30 dni nie zawiadomił starosty o zbyciu pojazdu,

- 500 zł dla właściciela pojazdu, który w terminie 30 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu,

- w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, kara za niezłożenie wniosku o rejestracji w terminie 90 dni wynosi 1 000 zł;

Ponadto w przypadku niezłożenia wniosku o rejestracje w terminie 180 dni od daty nabycia pojazdu kary wynoszą odpowiednio:

- 1000 zł – właściciel pojazdu,

- 2 000 zł – jeżeli właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. 2023 poz. 1394).

 

 

 

 

22.05
2024

Umowa na unijne dofinansowanie na realizację nagłośnienia hali ZSOiT w Ustce podpisana

W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisana została umowa na realizację operacji pod nazwą: Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce podpisana.

20.05
2024

Pierwsze zgromadzenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego w nowej kadencji

W słupski Starostwie odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego w nowej kadencji samorządowej.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony