Przejdź do treści

Nagrody Biały Bocian

Nagrody Biały Bocian


UWAGA !  W związku z pandemią koronawirusa, kandydatów do tegorocznej nagrody Białego Bociana można zgłaszać do dnia 31 lipca 2020 r.


Nagrody „Białego Bociana” ustanowione zostały uchwałą Nr XXIII/147/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych nagród. Są one szczególnym honorowym wyróżnieniem nagrodzonych twórców i działaczy, którzy otrzymali nagrody finansowe za swoje zasługi i osiągnięcia w dziedzinie kultury lub ochrony dóbr kultury.

Swoich kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne oraz instytucje kultury, stowarzyszenia i inne jednostki organizacyjne. Osoby fizyczne mogą również występować o nagrodę we własnym imieniu. Kandydatury można zgłaszać do 30 kwietnia każdego roku, wyjątkowo w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa termin zgłaszania został wydłużony do 31 lipca br. Komisja powołana przez Zarząd Powiatu Słupskiego ocenia w szczególności: działalność lub osiągnięcia w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody; wieloletni dorobek twórczy, projekty z dziedziny kultury o istotnym znaczeniu dla powiatu słupskiego.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

 1. Dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody (imię nazwisko, adres zamieszkania) lub nazwę podmiotu i jego adres;
 2. Informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana;
 3. Uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenia dla kultury.

Powyższe nagrody wręczane są rokrocznie na przełomie maja i czerwca. Podczas powiatowych uroczystości swoje nagrody działaczom oraz pracownikom kultury mogą również przyznać burmistrzowie i wójtowie gmin. Zgłoszenie takich wyróżnień proszę przekazać do Wydziału Polityki Społecznej, w celu ujęcia ich w scenariuszu obchodów.

W 2019 roku nagrody Białego Bociana wręczono podczas III Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” (16 czerwca). Statuetki i nagrody pieniężne w wysokości 1200 zł każda otrzymali:

 1. Krzysztof Surowiec ze Słupska – za sukcesy odniesione z prowadzonymi zespołami teatralnymi: „Epitetem po metaforze”, „Teatr Jednego Momentu”, „Zza Kurtyny”;
 2. Aleksandra Majdzińska – za uznaną aktywność literacką, prozatorską i filmową oraz popularyzowanie kultury ormiańskiej w Polsce i kultury Polaków żyjących w Armenii;
 3. Maciej Kobyliński – za przygotowanie oraz wydanie publikacji książkowej pt. „Księstwo Słupskie 1368 – 1478” i podjęcie próby rozbudzenia w czytelnikach ciekawości poznania dawnego księstwa;

równorzędne  nagrody pieniężne w wysokości 600 zł każda otrzymali:

 1. Czesław Długoszek – za wydanie autorskiej książki „Jeśli będziemy jak kamienie” (Reportaże z Objazdy i okolic);
 2. Jerzy Fryckowski – za dwa tomiki poezji „Stany Nagłe” (2017) oraz „Treny i Listy do Matki” (2018);
 3. Katarzyna Lewińska-Tukaj – za niezwykłą pasję fotograficzną i dziennikarską wyniesioną z rodzinnego domu i rozwijaną w pracy i działalności na ziemi słupskiej, dokonywanie wielkiej sztuki w fotografii łowieckiej, portretowej
  i reportażowej, szczególnie małych dzieci i wydarzeń z życia;
 4. Alicja Tołłoczko – za szczególne zaangażowanie na rzecz rozwoju działalności kulturalnej, społecznej i oświatowej w środowisku wiejskim;
 5. Dorota Wiśniewska – za społeczne zaangażowanie i działalność na rzecz upowszechniania kultury na terenie wiejskim;
 6. Romana Małecka – za niezwykle bogatą działalność artystyczną, w tym prace malarskie, graficzne, rzeźbiarskie, jak również ilustracje do książek oraz prace rękodzielnicze i poezję.
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony