Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Nagrody Biały Bocian

Nagrody Biały Bocian

Nagrody „Białego Bociana” ustanowione zostały uchwałą Nr XXIII/147/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych nagród. Są one szczególnym honorowym wyróżnieniem nagrodzonych twórców i działaczy, którzy za swoje zasługi i osiągnięcia w dziedzinie kultury lub ochrony dóbr kultury otrzymają nagrody finansowe .

Swoich kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne oraz instytucje kultury, stowarzyszenia i inne jednostki organizacyjne. Osoby fizyczne mogą również występować o nagrodę we własnym imieniu. Kandydatury można zgłaszać do 30 kwietnia każdego roku. Komisja powołana przez Zarząd Powiatu Słupskiego ocenia w szczególności: działalność lub osiągnięcia w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody; wieloletni dorobek twórczy, projekty z dziedziny kultury o istotnym znaczeniu dla powiatu słupskiego.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

  1. Dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody (imię nazwisko, adres zamieszkania) lub nazwę podmiotu i jego adres;
  2. Informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana;
  3. Uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenia dla kultury.

Powyższe nagrody wręczane są rokrocznie podczas powiatowych uroczystości swoje nagrody działaczom oraz pracownikom kultury mogą również przyznać burmistrzowie i wójtowie gmin. Zgłoszenie takich wyróżnień proszę przekazać do Wydziału Polityki Społecznej, w celu ujęcia ich w scenariuszu obchodów.

          Wniosek

 


 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony