Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Nagrody Biały Bocian

Nagrody Biały Bocian

Nagrody „Białego Bociana” ustanowione zostały uchwałą Nr XXIII/147/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych nagród. Są one szczególnym honorowym wyróżnieniem nagrodzonych twórców i działaczy, którzy za swoje zasługi i osiągnięcia w dziedzinie kultury lub ochrony dóbr kultury otrzymają nagrody finansowe .

Swoich kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne oraz instytucje kultury, stowarzyszenia i inne jednostki organizacyjne. Osoby fizyczne mogą również występować o nagrodę we własnym imieniu. Kandydatury można zgłaszać do 30 kwietnia każdego roku. Komisja powołana przez Zarząd Powiatu Słupskiego ocenia w szczególności: działalność lub osiągnięcia w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody; wieloletni dorobek twórczy, projekty z dziedziny kultury o istotnym znaczeniu dla powiatu słupskiego.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

  1. Dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody (imię nazwisko, adres zamieszkania) lub nazwę podmiotu i jego adres;
  2. Informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana;
  3. Uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenia dla kultury.

Powyższe nagrody wręczane są rokrocznie na przełomie maja i czerwca. Podczas powiatowych uroczystości swoje nagrody działaczom oraz pracownikom kultury mogą również przyznać burmistrzowie i wójtowie gmin. Zgłoszenie takich wyróżnień proszę przekazać do Wydziału Polityki Społecznej, w celu ujęcia ich w scenariuszu obchodów.


 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony