Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupsku wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów (podstawa prawna działania rzecznika: ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 184).

Do zadań rzecznika należy w szczególności:

  • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów;
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów;
  • udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów może również:

  • sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej;
  • składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów;
  • występować z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;

Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów oraz nie nakłada kar.

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej:

  • w sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.
  • w sprawach, w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.

Powiatowy  Rzecznik Konsumentów  działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.

Zgodnie z art 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupsku działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu Słupskiego. Osoby mieszkające poza Powiatem Słupskim powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie.


Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Słupsku jest Jan Leonczuk:

ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk                                                               
tel. 59 841 87 00; 782 209 207                       

e-mail: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl; prk@powiat.slupsk.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek od 7:30 do 16:00
Wtorek – Czwartek od 7:30 do15:30
Piątek od 7:30 do 15:00

W przypadku nieobecności rzecznika osoby zainteresowane mogą uzyskać poradę prawną pisząc na adres: porady@dlakonsumentow.pl lub dzwoniąc na infolinię konsumencką pod numery: 801 440 220 lub 22 290 89 16.

Wzory pism, informacje i odpowiedzi na pytania dotyczące praw konsumenta znajdą Państwo na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

 

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony