Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Słupskiego

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Słupskiego

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Słupskiego jest organem konsultacyjno - opiniodawczym powołanym przez Zarząd Powiatu Słupskiego w 2017 roku.

Do zadań RDPP Powiatu Słupskiego należy:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu słupskiego;
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3;
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Skład RDPP Powiatu Słupskiego:

 1. Żaneta Jaworska - Rada Powiatu Słupskiego;
 2. Piotr Basarab - Rada Powiatu Słupskiego;
 3. Marcin Kowalczyk - Zarząd Powiatu Słupskiego;
 4. Iwona Wójcik - Starostwo Powiatowe w Słupsku;
 5. Danuta Rolbiecka - Starostwo Powiatowe w Słupsku;
 6. Anna Tates-Kardaś - Starostwo Powiatowe w Słupsku;
 7. Władysława Hanuszewicz -  Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Dajmy im Radość w Słupsku;
 8. Joanna Sypuła - Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie;
 9. Sabina Salagierska - Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów oddział rejonowy w Ustce;
 10. Małgorzata Wolska - Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja w Słupsku;
 11. Marta Rutkiewicz - Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie;
 12. Renata Wismont - Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Dajmy im Radość w Słupsku.

Kontakt:

Współprzewodnicząca Renata Wismont: 606 478 756
Współprzewodniczący Marcin Kowalczyk: 669 779 256


Napisz do RDPP Powiatu Słupskiego:

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony