Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Słupskiego

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Słupskiego

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Słupskiego jest organem konsultacyjno - opiniodawczym powołanym przez Zarząd Powiatu Słupskiego w 2017 roku.

Do zadań RDPP Powiatu Słupskiego należy:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu słupskiego;
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3;
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Skład RDPP Powiatu Słupskiego:

 1. Powołuje się Radę Działalności w składzie:

  1) Żaneta Jaworska - przedstawicielka Rady Powiatu Słupskiego;

  2) Aldona Szostakiewicz - przedstawicielka Rady Powiatu Słupskiego;

  3) Marcin Kowalczyk - przedstawiciel Zarządu Powiatu Słupskiego;

  4) Katarzyna Ciechanowicz - przedstawicielka Zarządu Powiatu Słupskiego;

  5) Anna Tates-Kardaś - przedstawicielka Zarządu Powiatu Słupskiego;

  6) Joanna Michalak - przedstawicielka organizacji pozarządowych;

  7) Joanna Sypuła - przedstawicielka organizacji pozarządowych;

  8) Jadwiga Jędrzychowska - przedstawicielka organizacji pozarządowych;

  9) Małgorzata Wolska - przedstawicielka organizacji pozarządowych;

  10) Mateusz Ostrowski - przedstawiciel organizacji pozarządowych;

  11) Janusz Grabowski - przedstawiciel organizacji pozarządowych.


Kontakt:  (59) 841 85 75


Napisz do RDPP Powiatu Słupskiego:

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony