Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
21.02
2023

Zaproszenie na LII sesję Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Jan Olech zaprasza na LII sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r.,poz.1526), na dzień 28 lutego 2023 roku, godz. 1200 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołów L i LI sesji.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności w okresie od  poprzedniej  sesji  oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu słupskiego w 2022 roku.
 6. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu słupskiego w 2022 roku.
 7. Sprawozdanie Starosty Słupskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku  2022.
 8. Informacja z realizacji zadań wynikających z powiatowego programu zapobiegania  
   przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie Powiatu Słupskiego za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Ustce, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ustce oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ustce wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;
 2. zmieniającej uchwałę Nr L/481/2022 Rady Powiat Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2023 roku;
 3. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok;
 4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.
 1. Sprawozdania komisji Rady Powiatu Słupskiego za 2022 rok.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie sesji
22.03
2023

Uroczyste spotkanie poetów w Pałacu w Damnicy

W Pałacu w Damnicy odbyła się promocja najnowszej antologii „Słowa bezsilne” . Podczas uroczystości wręczone zostały dwie odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

21.03
2023

Zaproszenie na LIII sesję Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego, Jan Olech, zaprasza na LIII sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuję zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) na dzień 28 marca 2023 roku.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony