Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Informacje o funkcjonalności i dostępności Starostwa Powiatowego w Słupsku WCAG 2.1 (cz. 2)

Informacje o funkcjonalności i dostępności Starostwa Powiatowego w Słupsku WCAG 2.1 (cz. 2)

Informacje o funkcjonalności i dostępności Starostwa Powiatowego w Słupsku w tekście dedykowanym osobom z niepełnosprawnością wzroku

Podstawowe dane dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Słupsku

Adres Starostwa Powiatowego w Słupsku

ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

Telefon Starostwa Powiatowego w Słupsku

(48) 59 841 85 00

E-mail Starostwa Powiatowego w Słupsku

starostwo@powiat.slupsk.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Słupsku

770979683

Adres strony internetowej Starostwa Powiatowego w Słupsku

www.powiat.slupsk.pl

Dni i godziny otwarcia Starostwa Powiatowego w Słupsku

 • poniedziałek: od 7.30 do 16.00
 • wtorek, środa, czwartek: od 7.30 do 15.30
 • piątek: od 7.30 do 15.00

Szczegółowe dane dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego
w Słupsku

Szczegółowe godziny otwarcia Starostwa Powiatowego w Słupsku (wybrane jednostki)

Starosta Powiatu Słupskiego – przyjmowanie interesantów

 • W sprawach skarg i wniosków Starosta Słupski przyjmuje interesantów w poniedziałki od 14.00 do 16.00 (po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania pod nr tel. 598423773).

Wydział Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku – przyjmowanie interesantów

 • Wydział Komunikacji i Drogownictwa z siedzibą główną w Słupsku
  przy ul. Szarych Szeregów 14 czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 15.30 oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 14.00.
 • Posiadamy filie Wydziału: 1. Filia w Ustce (siedziba: Urząd Miasta w Ustce,
  ul. księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego 3); 2. Filia Wydziału w Kępicach (siedziba: Urząd Miejski w Kępicach, ul. Niepodległości 6).

Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku – przyjmowanie interesantów

 • Godziny otwarcia Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku: poniedziałki od 7.30 do 15.30 oraz wtorki-piątki od 7.30 do 14.00.

Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Słupsku – przyjmowanie interesantów

 • Wydział Architektoniczno-Budowlany otwarty jest: w poniedziałki od 7.30 do 16.00; we wtorki i czwartki od 7.30 do 15.30; w piątki od 7.30 do 15.00.

Szczegółowy zakres spraw możliwych do załatwienia w wybranych wydziałach Starostwa Powiatowego w Słupsku

Wydział Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku – przykładowe sprawy możliwe do załatwienia

 • uzyskanie dokumentów: dowód rejestracyjny, prawo jazdy
 • uzyskanie dokumentów poświadczających cofnięcie lub przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami
 • uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormowanego
 • uzyskanie numerów tablic rejestracyjnych pojazdu
 • uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
  w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku –  przykładowe sprawy możliwe do załatwienia

 • uzyskanie pisemnych informacji o nieruchomościach ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) na podstawie materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
 • uzyskanie pisemnych informacji dotyczących zbiorów danych i materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • uzyskanie mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej
 • uzyskanie informacji w zakresie ewidencji gruntów i budynków (EGiB)

Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Słupsku – przykładowe sprawy możliwe do załatwienia

 • uzyskanie pozwolenia na budowę
 • uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę w sytuacji istotnego odstępstwa od pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem robót
 • uzyskanie zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali

Szczegółowe dane kontaktowe Starostwa Powiatowego w Słupsku

Sekretarz Powiatu - dane kontaktowe

 • e-mail: sekretarz@powiat.slupsk.pl
 • tel. 598423773

Wydział Organizacyjny - dane kontaktowe

 • e-mail: organizacyjny@powiat.slupsk.pl
 • tel. 598418716 (Oddział – Biuro Obsługi Mieszkańców)
 • tel. 598418716 (Biuro Rzeczy Znalezionych)
 • tel. 598418507 (ds. obsługi Rady Powiatu)
 • tel. 598418585 (ds. ogólnoorganizacyjnych)
 • tel. 598423773 (ds. obsługi sekretariatu starosty i wicestarosty)
 • tel. 598418724 (ds. obsługi Zarządu Powiatu)
 • tel. 598418511 (ds. zamówień publicznych i gospodarowania pomieszczeniami)
 • tel. 598418510 (ds. zamówień publicznych i technicznego utrzymania budynków)
 • tel. 598418570 (ds. administracyjno-gospodarczych)
 • tel. 598418740, tel. 598418741, tel. 598418742 (Oddział Obsługi Informatycznej z wieloosobowym stanowiskiem informatyka)

Wydział Finansowo-Budżetowy - dane kontaktowe

 • e-mail: skarbnik@powiat.slupsk.pl
 • email: sprawozdania@powiat.slupsk.pl
 • ksiegowosc@powiat.slupsk.pl
 • tel. 598418515

Wydział Polityki Społecznej - dane kontaktowe

 • tel. 598418723

Oddział Promocji - dane kontaktowe

 • e-mail: promocja@powiat.slupsk.pl
 • tel. 598418721

Wydział Komunikacji i Drogownictwa - dane kontaktowe

 • e-mail: komunikacja@powiat.slupsk.pl
 • tel. 598418547
 • e-mail: dowody_rejestracyjne@powiat.slupsk.pl
 •  tel. 598418542, tel. 598418592, tel. 598418543

Wydział Architektoniczno-Budowlany - dane kontaktowe

 • e-mail: architektura@powiat.slupsk.pl
 • tel. 598418550

Wydział Geodezji i Kartografii - dane kontaktowe

 • tel. 598418530

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - dane kontaktowe

 • e-mail: nieruchomosci@powiat.slupsk.pl
 • tel. 598418523

Wydział Środowiska i Rolnictwa - dane kontaktowe

 • tel. 598418590

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - dane kontaktowe

 • e-mail: pczk-slupsk@powiat.slupsk.pl
 • tel. 598418567

Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji - dane kontaktowe

 • e-mail: inwestycje@powiat.slupsk.pl
 • tel. 598418513

Służba BHP - dane kontaktowe

 • e-mail: bhp@powiat.slupsk.pl
 • tel. 598418506

Inspektor Ochrony Danych - dane kontaktowe

 • e-mail: iod@powiat.slupsk.pl
 • tel. 598418724

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych - dane kontaktowe

 • e-mail: oin@powiat.slupsk.pl
 • tel. 598418566

Audyt Wewnętrzny - dane kontaktowe

 • audytor@powiat.slupsk.pl
 • tel. 598418595

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - dane kontaktowe

 • e-mail: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl
 • tel. 598418700

Obsługa Prawna - dane kontaktowe

 • e-mail: prawo@powiat.slupsk.pl
 • tel. 598418560

Dostępność Starostwa Powiatowego w Słupsku dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informacje ogólne o dostępności Starostwa Powiatowego w Słupsku

Budynek Starostwa Powiatowego w Słupsku jest budynkiem umieszczonym w rejestrze zabytków i ze względów technicznych nie ma możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Starostwo stara się zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny. Zgodnie z ww. Ustawą, dostęp alternatywny może być stosowany tylko w indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w Ustawie o zapewnianiu dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

Dostęp alternatywny, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na:
1. zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby;
2. zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, 3. wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Dostępność terenu zewnętrznego Starostwa Powiatowego w Słupsku

 • W bezpośredniej bliskości budynku Starostwa znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku Starostwa prowadzą dwa wejścia: wejście główne oraz wewnętrzne, od strony dziedzińca urzędu. Wejście wewnętrzne zapewnia dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - znajduje się tam dźwig (platforma), aby umożliwić dostęp do Starostwa osobom z niepełnosprawnościami. Korzystanie z platformy odbywa się przy udziale osoby uprawnionej, przywołanej dzwonkiem znajdującym się przy głównym wejściu Starostwa, od strony ul. Szarych Szeregów 14. Dzwonek został opisany i zainstalowany na podstawie kolumny. (Dzwonek znajduje się na ścianie po lewej stronie od drzwi wejściowych. Nie ma możliwości podjechania wózkiem do dzwonka, bo jest on posadowiony w przestrzeni podestu wejściowego.).

Dostępność wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku

 • Do Starostwa i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (nie potrzeba uprzedniego zgłoszenia).
 • Na parterze budynku znajduje się informacja dotycząca numeracji poszczególnych pomieszczeń oraz rozmieszczenia poszczególnych wydziałów. Tablica informacyjna na parterze posiada napisy w alfabecie Braille’a. (Również przy poszczególnych pokojach na terenie urzędu są oznaczenia pisane alfabetem Braille’a.)
 • Na parterze budynku Starostwa znajdują się tyflomapy - plany dotykowe wszystkich poziomów budynku. Na każdym poziomie budynku Starostwa jest tyflomapa - plan dotykowy danego poziomu budynku.
 • W Starostwie zapewnione są kontrastowe, antypoślizgowe oznaczenia krawędzi schodów.
 • W Starostwie dostępne są w sumie 3 pętle indukcyjne: w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze, w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa
  na paterze, w Wydziale Środowiska i Rolnictwa na trzecim piętrze.
 • Wyznaczony w Starostwie Powiatowym w Słupsku pracownik posługuje się polskim językiem migowym (PJM) w stopniu podstawowym. Korzystanie z tej usługi jest bezpłatne.
 • Aby skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM) należy zgłosić taką potrzebę co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Starostwie Powiatowym w Słupsku (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem nr tel. 598418716 lub e-maila: starostwo@powiat.slupsk.pl
 • Toaleta przystosowana do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami znajduje się na parterze.
 • Budynek Starostwa jest wyposażony w urządzenia i systemy wspierające ewakuację osób z niepełnosprawnościami. Na terenie budynku Starostwa są specjalistyczne materace do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy (bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego) ma prawo poinformować Starostwo o braku dostępności architektonicznej, cyfrowej, albo informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w Ustawie o zapewnianiu dostępności.

Osoba ze szczególnymi potrzebami albo jej przedstawiciel Ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej, albo informacyjno-komunikacyjnej (zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności"). Wniosek ten jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk lub drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiat.slupsk.pl

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, cyfrowym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, czyli nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Źródła informacji o funkcjonalności i dostępności Starostwa Powiatowego w Słupsku:

Biuletyn internetowy Starostwa Powiatowego w Słupsku

Adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupsku:

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony