Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
23.06
2022

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Jan Olech zaprasza na XLII sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528, ze późn. zm.) na dzień 30 czerwca 2022 roku, godz. 13:00 (czwartek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu XLII sesji.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz
  z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
 5. Raport o stanie Powiatu Słupskiego.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Słupskiego;
 2. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok;
 3.  w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego
  za 2021 rok;
 4. w sprawie ,,Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym”;
 5. w sprawie przyjęcia  ,,Raportu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020- 2023 z perspektywą do  roku 2027 za lata 2020- 2021”;
 6.  w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2022- 2030”;
 7.  w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino środków na finansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)";
 8. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kępice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)”;
 9.  w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)";
 10. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/256/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)”;
 11. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok,
 12. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.                  
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zakończenie sesji.
24.03
2023

Umowy na kolejne inwestycje podpisane

Umowy z wykonawcami firmą: Temix Barbara Skrzybalska i Digitaled sp. z o.o. z Gdańska, na wykonanie zadania pn. „Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim”, dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych kwotą 1 980 0000 zł, podpisane.

24.03
2023

Współpraca z firmą Kaliop Poland

W słupskim Starostwie odbyło się podpisanie listu intencyjnego pomiędzy firmą Kaliop Poland, a samorządem powiatu słupskiego oraz dyrekcją Zespółu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

22.03
2023

Uroczyste spotkanie poetów w Pałacu w Damnicy

W Pałacu w Damnicy odbyła się promocja najnowszej antologii „Słowa bezsilne” . Podczas uroczystości wręczone zostały dwie odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony