Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych
22.02
2022

Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Powiatu Słupskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Jan Olech zaprasza na XXXIXI sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuje zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920,z  późn. zm.) oraz zgodnie z art. 15zzx  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)  na dzień 1 marca 2022 roku, godz. 1300 (wtorek) Sesja ta odbędzie się hybrydowo: online w formie wideokonferencji oraz na sali 202, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołów XXXVIII sesji.

4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.

5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu słupskiego w 2021 roku.

6. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Słupskiego za rok 2021.

7. Sprawozdanie Starosty Słupskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku.

8. Informacja o realizacji zadań wynikających z powiatowego programu zapobiegania przestępczości  oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w roku 2021.

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/320/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Słupsk na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (gmina Słupsk)”,

2) w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/318/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (gmina Ustka)”,

3) w sprawie zmiany uchwały nr XV/146/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”,

4) w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/319/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)”,

5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok,

6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego,

7) w sprawie  skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.

10. Sprawozdania komisji Rady Powiatu Słupskiego za 2021 rok.

11. Wnioski i oświadczenia radnych

12. Zakończenie sesji.                         

 

14.05
2022

Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego

Za nami Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego, który odbył się tym razem na terenie powiatu słupskiego.

04.05
2022

Nowy numer Biuletynu już dostępny

Zachęcamy do zapoznania się z bieżącymi informacjami z regionu

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony