Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Przebudowa odcinków dróg na terenie powiatu słupskiego

Przebudowa odcinków dróg na terenie powiatu słupskiego

 

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego

Realizacja w 2022 roku.

Łączna długość odcinków objętych przebudową wynosi 3,8 km. Zakres inwestycji obejmuje m.in. wykonanie:


Odcinek drogi nr 1200G o dł. 750 m w miejscowości Niepoględzie obejmuje obszar zabudowany. Zakres robót obejmuje wykonanie:

 1. Przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6 m.
 2. Budowy chodników z kostki betonowej o szerokości 2 m przyległych do jezdni o łącznej długości 640 m.
 3. Budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej.
 4. Budowy 2 przejść dla pieszych.
 5. Wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu.
 6. Oznakowania poziomego i pionowego w tym oznakowania przejść dla pieszych znakami aktywnymi.
 7. Budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego.
 8. Przebudowy skrzyżowań w ilości 2.
 9. Budowy kanalizacji deszczowej na długości 570 m.
 10. Poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1 m.

Odcinek drogi nr 1201G o dł. 240 m w miejscowości Niepoględzie obejmuje obszar zabudowany. Zakres robót obejmuje wykonanie:

 1. Przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6 m.
 2. Budowy chodników z kostki betonowej o szerokości 2 m przyległych do jezdni o łącznej długości 135 m.
 3. Budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej.
 4. Budowy 2 przejść dla pieszych.
 5. Wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu.
 6. Oznakowania poziomego i pionowego w tym oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi.
 7. Budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego.
 8. Przebudowy skrzyżowań w ilości 1.
 9. Budowy kanalizacji deszczowej na długości 130 m.
 10. Budowy zatoki autobusowej.
 11. Poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1 m.

Odcinek drogi nr 1198G o dł. 980 m w miejscowości Motarzyno obejmuje obszar zabudowany i niezabudowany. Zakres robót obejmuje wykonanie:

 1. Przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6 m.
 2. Budowy chodników z kostki betonowej o szerokości 2 m przyległych do jezdni i odsuniętych od niej o łącznej długości 760 m.
 3. Budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej.
 4. Budowy 2 przejść dla pieszych.
 5. Wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu.
 6. Oznakowania poziomego i pionowego w tym oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi.

Odcinek drogi nr 1181G o dł. 480 m w miejscowości Gorzyno obejmuje obszar zabudowany. Zakres robót obejmuje wykonanie:

 1. Przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5,5 m.
 2. Budowy chodników z kostki betonowej o szerokości 2 m przyległych do jezdni o łącznej długości 470 m.
 3. Budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej.
 4. Budowy 2 przejść dla pieszych.
 5. Wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu.
 6. Oznakowania poziomego i pionowego w tym oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi.
 7. Budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego.
 8. Przebudowy skrzyżowań w ilości 3.
 9. Budowy kanalizacji deszczowej na długości 450 m.
 10. Poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1 m.

Odcinek drogi nr 1183G o dł. 450 m w miejscowości Gorzyno obejmuje obszar zabudowany. Zakres robót obejmuje wykonanie:

 1. Przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6 m.
 2. Budowy chodników z kostki betonowej o szerokości 2 m przyległych do jezdni o łącznej długości 530 m.
 3. Budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej.
 4. Budowy 3 przejść dla pieszych.
 5. Wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu.
 6. Oznakowanie poziomego i pionowego w tym oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi.
 7. Budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego.
 8. Przebudowy skrzyżowań w ilości 3.
 9. Budowy kanalizacji deszczowej na długości 450 m.
 10. Poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1 m.

Odcinek drogi nr 1140G o dł. 900 m w miejscowości Stara Dąbrowa obejmuje obszar zabudowany. Zakres robót obejmuje wykonanie:

 1. Przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6 m.
 2. Budowy chodników z kostki betonowej o szerokości 2 m przyległych do jezdni i osuniętych od niej o szerokości 1,5 m o łącznej długości 815 m.
 3. Budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej.
 4. Budowy 2 przejść dla pieszych.
 5. Wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą o zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu.
 6. Oznakowania poziomego i pionowego w tym oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi.
 7. Budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego.
 8. Przebudowy skrzyżowań w ilości 6.
 9. Budowy kanalizacji deszczowej na długości 800 m.
 10. Poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1 m.

Poprzez realizację celów projektu uzyskano m.in. następujące efekty:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz zarządzania prędkością;
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
 • podniesienie standardów technicznych dróg powiatowych;
 • zwiększenie dostępności transportowej;
 • poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony