Strona Archiwalna Powiat Słupski

Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Sobota 7 Września 2019     Imieniny: Marka, Melchiora, Reginy

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Powiat SłupskiInwestycje Powiatu

Multimedia

 • 76 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • 76 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • 76 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • 76 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • 76 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • 76 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • 76 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • 76 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Kalendarium

2019-09-01 80. rocznica Wybuchu II Wojny ŚwiatowejIX01 80. rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
2019-09-07 Gminne Święto Plonów w SwołowieIX07Gminne Święto Plonów w Swołowie
2019-09-21 Powiatowe Święto Plonów IX21Powiatowe Święto Plonów
2019-09-28 54. Targi Ogrodniczo - PszczelarskieIX2854. Targi Ogrodniczo - Pszczelarskie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

Wykaz projektów na realizację których Powiat Słupski otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych ( z UE, rządowych i innych) w latach 2011 - 2014

Lp

Beneficjent

Tytuł projektu

Długość odcinka przebudowanej drogi

Źródło dofinansowania

Wartość projektu/Kwota dofinansowania

Czas realizacji

Uwagi

1

Powiat Słupski Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji

„Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wodnego zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego”

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WP 2007-2013

Priorytet VII, działanie .7.2 Zintegrowany system ratownictwa

Całkowita wartość projektu:
1 065 835,45 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR:532 917,71  PLN.

( umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 23.12.2010r.)

20.01.2011- 30.06.2011

realizacja zakończona

2

Powiat Słupski
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji

 

( Liderem  w ramach projektu jest Gmina Kobylnica)

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program Priorytetowy  - system zielonych inwestycji (GIS)

Całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi: 7 711 968,46 PLN .Całkowita wartość projektu po stronie  powiatu: 2 236 360,85 PLN, w tym dofinansowanie ze środków NFOŚiGW : 624 696,00 PLN

01.08.2011 – 17.06.2013

realizacja zakończona 

3

Powiat Słupski Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej Darżyno-Łupawa – I etap”

 2600 m

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Urząd Gminy Potęgowo – dotacja celowa w 2011 r.

Całkowita wartość projektu: 2032 044,68 PLN, w tym:

dofinansowanie ze środków NPPDL: 737 855,00 PLN

dotacja celowa: 500 000,00 PLN

 

2010-2011

realizacja zakończona

4

Powiat Słupski Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji 

„Zorganizowanie Powiatowych Dożynek- Powiatowego Święta Plonów”

małe projekty – w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 44 631,29 PLN, w tym dofinansowanie: 24 131,20 PLN                                                           (umowa z dnia 28.02.2011 r.)

2010 r.

realizacja zakończona

5

Powiat Słupski Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Osowo-etap I”

3000 m

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Gmina Kępice – dotacja celowa w 2011 r.

Całkowita wartość projektu: 1199 999,22 PLN, w tym:

1. dofinansowanie ze środków NPPDL: 575 413,00 PLN

( umowa z dnia 18.02.2011 r.)

2. dotacja celowa : 300 000,00

2011 r.

realizacja zakończona

6

Akademia Pomorska/ Powiat Słupski ( partner)

„Przebudowa i doposażenie laboratorium – „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku” podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe” 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007 -2013
( Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo wiedzy, Działanie 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna)

Całkowita wartość realizacji projektu : 3 232 475,83 PLN ( w tym część powiatu słupskiego: 230 583,98 PLN ) w tym dofinansowanie ze środków EFRR : 2 424 356,87 PLN ( w tym część dla powiatu słupskiego: 172 937,98 PLN)

2012 r.

realizacja zakończona

7

Gmina Miasto Ustka/Powiat Słupski ( partner)

„Budowa Centrum Informacji Turystycznej
w Ustce”

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007 -2013
( Oś priorytetowa 8, Poddziałanie8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy)

Całkowita wartość projektu: 1 319 978,68 PLN w tym część powiatu słupskiego  65 000,00 PLN) w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 857 986,14 PLN ( w tym część dla powiatu słupskiego: 42 240,00 PLN)

2012 .- 2014

projekt w trakcie realizacji

8

Powiat Słupski- Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji

„Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego”

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007 -2013
( Oś priorytetowa 4 Regionalny system transportowy, działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej)

Całkowita wartość projektu: 1 247 750,06 PLN, w tym:

 1. dofinansowanie z EFRR:  935 812,54 PLN
 2. wkład własny powiatu: 311 937,52 PLN
 3. ( umowa o dofinansowanie z dnia 25.09.2012 roku)

 

2012- 2014

projekt w trakcie realizacji

9

Powiat Słupski/ Gmina Potęgowo (partner)

 

 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 11088G na odcinku Darżyno-Grąbkowo”

5039 m

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Bezpieczeństwo – Dostępność –Rozwój

Gmina Potęgowo - dotacja celowa

Całkowita wartość projektu: 1 533 352,00 PLN, w tym:

1.kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 460 005,00 PLN

2. środki własne Gminy Potęgowo: 536 673,50 PLN

3. środki własne Powiatu: 536 673,50 PLN

2013 r.

inwestycja zakończona

10

Powiat Słupski

„Zakup dwóch quadów na realizację zadań związanych z ochroną przyrody na terenie Powiatu Słupskiego we współpracy z Komendą Miejską Policji w Słupsku”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Całkowita wartość zadania:, w tym dofinansowanie
z WFOŚiGW ( dotacja) - 44 997,50 PLN

2013 r.

inwestycja zakończona

11

Powiat Słupski

„Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w Sali lustrzanej pałacu w Damnicy”

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku

Całkowita wartość zadania:, w tym dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości: 74 000,00 PLN

2012-2013 r.

inwestycja zakończona

12

Powiat Słupski

„Organizacja kąpielisk wodnych na terenie Powiatu Słupskiego”

PO RYBY 2007-2013

w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, objętego osią priorytetową4- Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Całkowita wartość projektu: w tym dofinansowanie w wysokości 461 376,75 PLN

( umowa o dofinansowanie z dnia 04.09.2013 r.)

2013-2014r.

projekt w trakcie realizacji

13

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A./ Powiat Słupski ( partner)

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

PO KL 2007-2013

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Całkowita wartość projektu: 5 947 379,36 PLN, w tym dofinansowanie dla Powiatu Słupskiego w kwocie: 122 450,00 PLN

2013-2015 r.

projekt w trakcie realizacji

Środki pozyskane  przez powiat od samorządów gminnych

1

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170G Kwakowo-Lubuń

2000 m

Gmina Kobylnica – dotacja celowa

Wartość zadania 1 018 171,22 PLN, w tym dotacja celowa w wysokości 500 000,00 PLN (umowa nr RPI/50/2010)

2010-2011 r.

inwestycja zakończona

2

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G w Karżcinie II etap

1300 m +760 m= 2060 m

Gmina Słupsk – dotacja celowa w 2011 r.

Wartość zadania 499 999,98 PLN i 289 681,05 PLN, w tym dotacja celowa w wysokości 250 000 PLN + 144 800,00 PLN

(umowa nr RPI/45/2010 i RPI/43/2011)

2011 r.

inwestycja zakończona

3

Powiat Słupski

Przebudowa dróg powiatowych nr 1143G, 1128G, 1126G w miejscowości Główczyce

4000 m  

Gmina Główczyce – dotacja celowa w 2012 r.

Wartość zadania: 899 000,77 PLN, w tym  dotacja celowa w wysokości 450 000,00 PLN

( umowa nr RPI/36/2011)

2011-2012

inwestycja zakończona

4

Powiat Słupski

1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1136Gw m. Łabiszewo

1000 m

2.Modernizacja dróg powiatowych nr 1172G, 1173G,1175G

 9000 m

1.Gmina Dębnica Kaszubska – dotacja celowa – 2011 r.

2. Gmina Dębnica Kaszubska- pomoc rzeczowa- 2011 r.

 Wartość zadania 348 921,26 PLN, w tym dotacja celowa 100 000,00 PLN oraz dodatkowo pomoc rzeczowa w wysokości 100 000 zł  

( umowa nr RPI/26/2011)

2011 r.

inwestycja zakończona

5

Powiat Słupski

Ułożenie płyt betonowych  na drodze powiatowej nr 1103G Ustka-Modlinek na odcinku Lędowo-Modła

500 m

Gmina Ustka – pomoc rzeczowa - wykonanie robót drogowych  - 2011 r.

Wartość zadania 64 936,63 PLN, w tym:

Gmina Ustka- roboty drogowe o wartości: 14 870,71 PLN

Powiat Słupski – zakup płyt betonowych              o wartości: 50 065,92 PLN

( umowa nr RPI/19/2011)

2011 r.

zadanie zrealizowane

6

Powiat Słupski

 

 

Przebudowa dróg powiatowych nr 1122G,1118G,1121G,1124G oraz przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 73

900+1000+800+1850= 4550 m

Gmina Smołdzino – dotacja celowa w 2011, 2012 i w 2013 roku

 

Wartość zadania 1 619 881,76 PLN, w tym dotacje celowe:

- w 2011r. -  300 000,00 PLN

- w 2012r. – 400 000,00 PLN

- w 2013r. -  100 000,00 PLN

(umowa nr RPI/18/2011)

2011-2012

zadanie zrealizowane

7

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G Siemianice-Jezierzyce

4000 m

Gmina Słupsk – dotacja celowa w 2011 roku

Wartość zadania 1 045 467,63 PLN, w tym dotacja celowa:

 452 090,00 PLN

( umowa nr RPI/17/2011)

2011 r.

zadanie zrealizowane

8

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G w m. Głobino

500 m

Gmina Słupsk – dotacja celowa w 2011 roku

Wartość zadania 129 739,55 PLN, w tym dotacja celowa: 62 162,00 PLN

(umowa nr RPI/16/2011)

2011 r.

zadanie zrealizowane

9

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G Bobrowniki-Łebień

2390 m

Gmina Damnica – dotacja celowa w 2011 roku

Wartość zadania 499 636,47 PLN, w tym dotacja celowa: 249 818,24 PLN

( umowa nr RPI/15/2011)

2011 r.

zadanie zrealizowane

10

Powiat Słupski

1. Przebudowa chodnika w Rogawicy

200 m

2. Budowa chodnika w Gałęzinowie

220 m

Gmina Słupsk – dotacja celowa w 2011 r.

1.Wartość zadania: 13 270,84 PLN, w tym dotacja celowa 6 635,42 PLN

2. Wartość zadania 64 978,58 PLN, w tym dotacja z gminy: 32 489,29 PLN

( umowa nr RPI/44/2011)

2011 r.

zadanie zrealizowane

11

Powiat Słupski

Modernizacja chodników w miejscowościach Gardna Mała i Gardna Wielka

31 m + 50 m

Gmina Smołdzino – dotacja celowa w 2011 r.

Wartość zadania 34 533,70 PLN, w tym dotacja celowa 34 533,70 PLN

(umowa nr RPI/51/2011)

2011 r.

zadanie zrealizowane

12

Powiat Słupski, Gmina Słupsk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk-Krępa wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - etap I

 2540 m

Gmina Słupsk – realizator zadania w 2011 r.

Wartość zadania 2 814 503,94 PLN

Wartość dotacji celowej powiatu w wysokości 714 807,80 zł,

(umowa nr 98/2010)

2011 r.

zadanie zrealizowane

13

Powiat Słupski

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno

450 m

Gmina Potęgowo – pomoc rzeczowa w 2013 r.

Wartość zadania 89 197,18 PLN, w tym pomoc rzeczowa o wartości 79 219,42 PLN

(umowa nr RPI/50/2012)

2012-2013

zadanie zrealizowane

14

Powiat Słupski

Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1139G m. Karzniczka

90 m

Gmina Damnica – pomoc rzeczowa w 2012 r.

Wartość zadania: 13 856,40 PLN, w tym pomoc rzeczowa 7 380,00 PLN

(umowa nr  RPI/45/2012)

2012 r.

zadanie zrealizowane

15

Powiat Słupski

Wykonanie chodników:

1.przy drodze powiatowej nr 1139G we wsi Mianowice

205 m

2. przy drodze powiatowej nr 1140G od osiedla mieszkaniowego w Bobrownikach do siedziby Farm Frites

250 m

Gmina Damnica – pomoc rzeczowa w 2013 r.

1.Wartość zadania: 43 602,27 PLN, w tym pomoc rzeczowa o wartości 19 796,85 PLN

2.Wartość zadania: 31 459,96 PLN, w tym pomoc rzeczowa o wartości 17 314,96 PLN

(umowa nr RPI/44/2012)

2013 r.

zadanie zrealizowane

16

Powiat Słupski

Przebudowa chodnika w miejscowości Karżcino w ciągu drogi powiatowej nr 1120G Karżcino-Gąbino

550 m

Gmina Słupsk – dotacja celowa w 2012 r.

Wartość zadania 115 143,45 PLN, w tym dotacja celowa 57 571,72

(umowa nr RPI/43/2012)

2013 r.

zadanie zrealizowane

17

Powiat Słupski

1.Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej,

2.Przebudowa wiaduktu drogowego w Gałęzinowie

Gmina Słupsk – realizacja w 2013 r.

Wartość zadania 252 103,49 PLN, w tym udział Gminy – 126 051,75 PLN

(umowa nr RPI/42/2012)

2013 r.

zadanie zrealizowane

18

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń – etap II

2045,75 m

Gmina Kobylnica – dotacja celowa w 2013 r.

Wartość zadania 734 384,76 PLN + 9029,19 PLN, w tym dotacja celowa 367 192,00 PLN+ 4514,00 PLN

(umowa nr RPI/40/2012 i RPI/38/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

19

Powiat Słupski

 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska-Podwilczyn

2900 m

Gmina Dębnica Kaszubska – dotacja celowa w 2012 r.,

Nadleśnictwo Leśny Dwór – dotacja celowa w 2012 r.

Wartość zadania 519 999,07 PLN, w tym dotacja celowa z Gminy 80 000 PLN i dotacja celowa z nadleśnictwa 259 999,54 PLN

(umowa nr RPI/34/2012)

2012 r.

zadanie zrealizowane

20

Powiat Słupski

Budowa chodnika od miejscowości Przewłoka do miejscowości Zapadłe

1136 m

Gmina Ustka – dotacja celowa w 2012 r.,

Wartość zadania 286 041,16 PLN, w tym dotacja celowa 210 000,00 PLN,

(umowa nr RPI/33/2012)

2013 r.

zadanie zrealizowane

21

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo- Jabłoniec

5000 m

Gmina Kępice – pomoc rzeczowa,

Nadleśnictwo Warcino i Nadleśnictwo Trzebielino -  dotacja celowa w 2013 r.

Wartość zadania 1 000 000,02 PLN, w tym Nadleśnictwo Warcino dotacja celowa 499 750 PLN, Nadleśnictwo Trzebielino dotacja celowa 200 000 PLN, Gmina Kępice pomoc rzeczowa

(umowa nr RPI/32/2012)

2013 r.

zadanie zrealizowane

22

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino

1125 m

Gmina Damnica – dotacja celowa w 2012 i 2013 r.

Wartość zadania 1 243 000,79 PLN,             w tym dotacja celowa 621 500,39 PLN

(umowa nr RPI/21/2012)

2012-2013

zadanie zrealizowane

23

Powiat Słupski

1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G w miejscowości Gąbino,

500 m

2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G Lędowo-Modła

375 m

Gmina Ustka – dotacja celowa w 2012 r. i pomoc rzeczowa w 2013 r.

1.Wartość zadania 79 663,39 PLN,                 w tym dotacja celowa 39 831,69 PLN,

2.Wartość zadania 67 086,80 PLN, w tym pomoc rzeczowa 19 731,80 PLN

(umowa nr RPI/19/2012)

2012-2013

zadanie zrealizowane

 

24

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G Gać-Redęcin

1900 m

Gmina Słupsk – dotacja celowa w 2012 r.

Wartość zadania 465 540,50 PLN, w tym dotacja celowa 232 770 PLN

(umowa nr RPI/18/2012)

2012 r.

zadanie zrealizowane

25

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałęzów

540 m

Gmina Dębnica Kaszubska             – dotacja celowa w 2012 r.

Wartość zadania 319 999,99 PLN,                   w tym dotacja celowa 160 000 PLN

(umowa nr RPI/17/2012)

2012 r.

zadanie zrealizowane

26

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G Ciecholub-Pustowo

2400 m

Gmina Kępice – dotacja celowa w 2012 r.

Wartość zadania 440 633,23 PLN,                 w tym dotacja celowa 200 000 PLN

(umowa nr RPI/10/2012)

2012 r.

zadanie zrealizowane

27

Powiat Słupski

Przebudowa chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G Biesowice-Ciecholub

120 m

Gmina Kępice – pomoc rzeczowa w 2012 r.

Wartość zadania 29 941,42 PLN,  w tym pomoc rzeczowa 14 941,42

(umowa nr RPI/9/2012)

2012 r.

zadanie zrealizowane

28

Powiat Słupski, Gmina Słupsk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Krępa Słupska - Płaszewko wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Etap II

1860 m

Gmina Słupsk – realizator zadania w 2012 r.

Wartość zadania 1 633 724,39 PLN, w tym dotacja celowa powiatu 500 000 PLN

(umowa 97/11)

2012 r.

zadanie zrealizowane

29

Powiat Słupski

Modernizacja drogi powiatowej nr 1113G Gąbino-Wrzeście

1609 m

Gmina Słupsk – realizator zadania w 2013 r.

Wartość zadania 399 710,80 PLN, w tym realizator zadania 379 710,80 PLN

(umowa nr RPI/41/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

30

Powiat Słupski

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Lubuń

48 m

Gmina Kobylnica – pomoc rzeczowa w 2013 r.

Wartość zadania 9 617,67 PLN, w tym pomoc rzeczowa 4 625,12 PLN

(umowa nr RPI/40/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

31

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Możdżanowo do drogi wojewódzkiej nr 203

1400 m

Gmina Ustka – dotacja celowa w 2013 r.

Wartość zadania 397 951,24 PLN, w tym dotacja celowa 198 974,14 PLN

(umowa nr RPI/39/2013

umowa nr RPI/29/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

32

Powiat Słupski

Budowa drogi powiatowej nr 1103G Lędowo-Modła

375 m

Gmina Ustka – pomoc rzeczowa w 2013 r.

Wartość zadania 74 126 PLN, w tym pomoc rzeczowa 26 771 PLN

(umowa nr RPI/28/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

33

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G za miejscowością Karzcino w kierunku Gąbina

650 m

Gmina Słupsk – dotacja celowa w 2013 r.

Wartość zadania 171 722,30 PLN,  w tym dotacja celowa 85 861,30 PLN

(umowa nr RPI/27/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

34

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo

725 m

Gmina Dębnica Kaszubska – dotacja celowa w 2013 i w 2014 r. i pomoc rzeczowa

Wartość zadania 430 433 PLN, w tym dotacja celowa 90 000 PLN w 2013 r. i 115 216 PLN w 2014 r. + pomoc rzeczowa 20 000 PLN

(umowa nr RPI/26/2013)

2013-2014

zadanie zrealizowane

35

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Łebień

1750 m

Gmina Damnica – dotacja celowa w 2013 r.

Wartość zadania 564 768,35 PLN,  w tym dotacja celowa 282 384 PLN

(umowa nr RPI/22/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

36

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino

1400 m

Gmina Kobylnica – dotacja celowa w 2013 r.

Wartość zadania 240 970,81 PLN,                  w tym dotacja celowa 120 485,40 PLN

(umowa nr RPI/18/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

37

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo

1800 m

Gmina Kępice – dotacja celowa w 2013 r.

Wartość zadania 372 317,31 PLN,                    w tym dotacja celowa 186 159 PLN

(umowa nr RPI/16/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

38

Powiat Słupski

Przebudowa dróg powiatowych:

1.nr 1108G w miejscowości Pęplino      1650 m

2. nr 1118G Osieki Słupskie-Kolonia Osieki Słupskie  1000 m

3. nr 1109G Wodnica-Charnowo    1052,70 m

Gmina Ustka – dotacja celowa w 2013 i w 2014 r.

1. Wartość zadania 964 821,54 PLN, w tym dotacja celowa 325 000 PLN w 2013 r. i 157 410,77 PLN w 2014 r.,

2. Wartość zadania 254 028,83 PLN, w tym dotacja celowa 127 014,41 PLN,

2. Wartość zadania 245 971 PLN, w tym dotacja celowa 122 985,50 PLN

(umowa nr RPI/13/2013)

2013-2014

 

 

2013 r.

 

 

2013 r.

zadanie zrealizowane  

 

 

zadanie zrealizowane

zadanie zrealizowane

39

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe- Krzemienica

3880 m

Gmina Słupsk - dotacja celowa w 2013 r.

Wartość zadania 1 090 032,33 PLN, w tym dotacja celowa 545 016,17 PLN

(umowa nr RPI/12/2013

2013 r.

zadanie zrealizowane

40

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino-Stowięcino

2960 m

Gmina Główczyce – dotacja celowa w 2013 r

Wartość zadania 679 417 PLN, w tym dotacja celowa 339 708 PLN

(umowa nr RPI/11/2013)

2013 r.

zadanie zrealizowane

41

Powiat Słupski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo-Przewłoka

2158,10 m

Nadleśnictwo Ustka – dotacja w 2013 r.

Wartość zadania 643 581,07 PLN, w tym dotacja  392 581,07 PLN

2013 r.

zadanie zrealizowane

 • autor: T.O.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7735340 wejść.
Strona Archiwalna