Strona Archiwalna Powiat Słupski

Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Sobota 7 Września 2019     Imieniny: Marka, Melchiora, Reginy

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówObsługa Mieszkańca

Przejdź do treści strony

Obsługa Mieszkańców

Starostwo Powiatowe w Słupsku 
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk

boi@powiat.slupsk.pl 

 

 

 

Godziny pracy Urzędu: 
poniedziałek:  8:00 - 16:00
wtorek - piątek:  7:30 - 15:30

Godziny przyjęć Interesantów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa: 
poniedziałek:       8:00 - 15:30
wtorek - piątek:  7:30 - 14:00

Godziny przyjęć Interesantów w Wydziale Geodezji i Kartografii: 
poniedziałek:       8:00 - 15:30
wtorek - piątek:  7:30 - 14:00
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje: 
poniedziałek:       8:00 - 16:00
wtorek - piątek:  7:30 - 15:30
 

godziny otwarcia kasy:
poniedziałek:       8:00 - 15:30
wtorek - piątek:  7:30 - 14:40

 

 

  

Biuro Obsługi Mieszkańców

W lipcu 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Słupsku uruchomione zostało Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM). Zlokalizowane jest ono na parterze budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 i stanowi miejsce pierwszego kontaktu interesanta z urzędem.

Biuro Obsługi Mieszkańców powstało, aby ułatwić załatwianie spraw w urzędzie. Postaramy się to zapewnić Państwu poprzez  profesjonalizm obsługi, skrócenie czasu obsługi, polepszenie warunków technicznych obsługi interesanta, a także skrócenie czasu załatwienia spraw w urzędzie.

Dla tych Interesantów, którzy nie mają z kim zostawić malców w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym, a muszą odwiedzić nasz urząd, w strefie Biura Obsługi Mieszkańców utworzony został przyjazny kącik zabaw dla dzieci, wyposażony w książeczki z obrazkami, kredki i kolorowanki oraz zabawki. Mamy nadzieję, że w tym miejscu maluchy mogą zająć się zabawą w trakcie załatwiania spraw urzędowych przez ich rodziców czy opiekunów.

Dewizą urzędników pracujących w BOM jest świadczenie usług o najwyższej jakości w przyjaznej atmosferze.

Do najważniejszych zadań pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Mieszkańców należy:

 • udzielanie kompleksowej informacji z zakresu funkcjonowania urzędu,
 • udzielanie informacji o merytorycznej właściwości poszczególnych komórek organizacyjnych oraz o zakresie i trybie załatwiania spraw,
 • przyjmowanie oraz sprawdzanie składanej w urzędzie dokumentacji ( pism, wniosków, podań i załączników) zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • udostępnianie odpowiednich druków i wzorów formularzy oraz ewentualna pomoc przy ich wypełnianiu,
 • udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw.

 

Rejestracja Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

Dla wygody interesantów i pilnowania kolejności ich przyjmowania, w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa tutejszego urzędu został wprowadzony elektroniczny system zarządzania kolejką. Załatwienie spraw dotyczących rejestracji pojazdów musi być poprzedzone pobraniem biletu z numerem klienta, który wydaje automat znajdujący się holu przy Wydziale Komunikacji i Drogownictwa. 

Spotkania ze Starostą

Obsługą spotkań zajmuje się Sekretariat Starosty, znajdujący się w pokoju nr 102 na I piętrze Budynku Starostwa

Osoby zainteresowane spotkaniem ze Starostą powinny ustalić wcześniej termin spotkania pod numerem telefonu 59 8423773.

Starosta przyjmuje interesantów w poniedziałki, w godzinach 14.00 - 16.00.

Korespondencja elektroniczna

Oprócz tradycyjnej drogi poprzez wizytę w Urzędzie, można również załatwić sprawę drogą elektroniczną, za pośrednictwem internetu.

Starostwo Powiatowe w Słuspku udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną drogą elektroniczną, która spełnia wymagania określone w art. 63 § 2 i 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja.

Korespondencja wniesiona w formie dokumentu elektronicznego powinna:

 • być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym, oraz 
 • zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl
 • posiadanie profilu zaufanego swojego konta na ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.

Jednocześnie informujemy, iż dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres starostwo@powiat.slupsk.pl nie gwarantuje uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Uzyskanie urzędowego poświadczenia odbioru gwarantuje dostarczenie dokumentów poprzez platformę ePUAP.

Formularze elektroniczne

Na potrzeby interesantów opracowano procedury załatwiania spraw i formularze wniosków. Zawarto w nich wszystkie informacje niezbędne do załatwienia danej sprawy przez interesanta.

http://eboi.powiat.slupsk.pl/dokumenty

Ankieta oceny usług

W związku z dążeniem Starostwa Powiatowego w Słuspku do doskonalenia jakości świadczonych usług zapraszamy do anonimowego udzielenia informacji na temat stopnia spełnienia Państwa wymagań i oczekiwań przez pracowników Urzędu

 Ankieta online

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7735307 wejść.
Strona Archiwalna