Strona Archiwalna Powiat Słupski

Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Sobota 7 Września 2019     Imieniny: Marka, Melchiora, Reginy

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Organizacje pozarządowe

Multimedia

  • Podpisanie umowy dotyczącej drogi 21
  • Podpisanie umowy dotyczącej drogi 21
  • Podpisanie umowy dotyczącej drogi 21

Kalendarium

2019-09-01 80. rocznica Wybuchu II Wojny ŚwiatowejIX01 80. rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
2019-09-07 Gminne Święto Plonów w SwołowieIX07Gminne Święto Plonów w Swołowie
2019-09-21 Powiatowe Święto Plonów IX21Powiatowe Święto Plonów
2019-09-28 54. Targi Ogrodniczo - PszczelarskieIX2854. Targi Ogrodniczo - Pszczelarskie
Przeglądaj wydarzenia

Sonda

Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Starostwie Powiatowym ?
pierwszy raz
raz w roku
kilka razy w roku
oddane głosy: 33

Przejdź do treści strony

Zaproszenie do głosowania na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Campy koszykarskie STK CZARNI w szkołach powiatu słupskiego”

Słupskie Towarzystwo Koszykówki „CZARNI” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Campy koszykarskie STK CZARNI w szkołach powiatu słupskiego” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2018.450 ze zm.)
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego, na tablicach informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl
Uwagi do oferty może składać każdy do 11 marca 2019 br. na załączonym formularzu osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku lub drogą elektroniczną na adres: akardas@powiat.slupsk.pl  (skan z podpisem)

Konferencja „Finanse w organizacji – możliwości i wyzwania”

Skąd fundacje i stowarzyszenia mogą pozyskać środki finansowe na swoje działania? Jakie zmiany czekają nas w księgowości PES/NGO? Czym jest jednolity plik kontrolny i kiedy się go stosuje oraz od kiedy będzie obowiązywał indywidualny rachunek składkowy?

Ogłoszenie o wyborach do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na 2017-2020

Na podstawie zarządzenia wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020 uchwałą Nr 73/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 lipca 2017 roku, ogłasza się, że w dniu 25 września 2017 r. odbędą się wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie o konsultacjach Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2017-2020

Starosta Słupski przedkłada do konsultacji projekt „Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2017 – 2020”

Wyniki konsultacji Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Konsultacje projektu Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Starosta Słupski przedkłada do konsultacji projekt „Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”

Informacja o naborze wniosków do otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Zakończył się pierwszy nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Teraz można składać oferty na realizację tego zadania w trybie ciągłym.

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 2016 roku zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Dnia 10 marca 2016r. Zarząd Powiatu Słupskiego uchwałą nr 30/2016 ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wyniki konsultacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2016-2018

Wyniki konsultacji Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

W dniu 26 października 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Słupsku wpłynęła oferta złożona przez Fundację dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja" na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Mikołaj z Nadzieją”. Każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty do dnia 9 listopada 2015 r.

Wyniki konsultacji projektu Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2015 - 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 16 lipca 2015 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ogłoszonego dnia 16 lipca 2015 roku

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Zarząd Powiatu Słupskiego informuje, iż od 9 do 22 października 2015 r. trwają konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Konkurs ofert na "Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinasnowanych z funduszy Uni Europejskiej i innych funduszy"

Zarząd Powiatu Słupskiego uchwałą nr 122/2015 z dnia 29 września 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Słupskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. "Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy".

Czwarty otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z Pomocy Społecznej

Zarząd Powiatu Słupskiego uchwałą nr 100/2015 ogłosił czwarty otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z Pomocy Społecznej.

Wyniki otwartego konkursu ofet na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

Wyniki otwartego konkursu ofet na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r. ogłoszonego 16 lipca 2015 r.

Drugi Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Dnia 16 lipca br. Zarząd Powiatu Słupskiego uchwałą nr 74/2015 ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 1 czerwca 2015 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 1 czerwca 2015 r. na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r. ogłoszonego 1 czerwca 2015 r.

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w wyborach do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (kadencja 2015-2017). Wybory zostaną przeprowadzone 24 czerwca br. podczas Zebrania Plenarnego, które rozpocznie się o godzinie 13.00 w sali 202 w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Zgłaszanie kandydatur oraz głosowanie odbędzie się w trakcie zebrania.

I Powiatowy kulig drezynowy - oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie pozakonkursowym

Zarząd Powiatu Słupskiego uznając celowość realizacji zadania pn. I Powiatowy kulig drezynowy określonego w ofercie złożonej w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 6 listopada 2014 r. przez Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej AKTYWNE POMORZE zamieszcza jej treść na okres 7 dni, tj. do 21 listopada 2014 r. włącznie: 
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego;
2)    w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szereegów 14 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3)    na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl.
W tym terminie każdy może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.

Wyniki konsultacji Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

  W dniach od 13 do 21 października br. z inicjatywy Zarządu Powiatu Słupskiego, zgodnie z uchwałą Nr XLIX/367/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji prowadzone były konsultacje Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

  Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były działające na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska organizacje pozarządowe. Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz formularz, za pomocą którego można było zgłaszać uwagi i propozycje do Programu dostępne były na stronie internetowej Powiatu Słupskiego: www.powiat.slupsk.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – organizacje pozarządowe – ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, zamieszczonym pod adresem: bip.powiat.slupsk.pl w zakładce „ogłoszenia” oraz można było przesłać na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych szeregów 14, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Wydział Polityki Społecznej – konsultacje”. Informacje o prowadzonych konsultacjach przesłano również pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym.-

   Propozycje i uwagi do projektu Programu można było zgłosić też w formie elektronicznej na adres: ngo@powiat.slupsk.pl.

   W wyznaczonym terminie konsultacji – do 21 października br. nie zgłoszono żadnych propozycji i uwag.

  • autor: G.D., data: 2014-10-23

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

Zarząd Powiatu Słupskiego informuje, iż od 13 do 21 października 2014 r. trwają konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

Zachęca się organizacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z projektem Programu oraz zgłaszanie uwag i propozycji do zapisów Programu. Projekt programu oraz formularz, za pomocą którego można zgłaszać uwagi/propozycje dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupsku pod adresem: bip.powiat.slupsk.pl .

Wypełniony formularz należy przesłać na adres poczty elektronicznej: ngo@powiat.slupsk.pl lub na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Wydział Polityki Społecznej – konsultacje” w terminie do 21 października br., do godz. 15.30. W przypadku przesłania formularza pocztą decyduje data jego wpływu do urzędu.

Fundusz akumulator społeczny - zasili inicjatywy Pomorzan!

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Zachęcamy do udziału w pierwszym konkursie grantowym Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach P FIO.

Konkurs grantowy skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.
 
Termin naboru wniosków: od 11 sierpnia do 11 września 2014.
 
Rodzaje dotacji:
• Minigrant do 500 zł na inicjatywę
• Grant do 5000 zł na działania ze sfery pożytku publicznego
• Grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.
W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!
Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 października do 31 grudnia 2014.
Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line i wypełnić formularz. 
UWAGA:
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora on-line.
Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z właściwym Operatorem. 

Kontakt z Operatorem Funduszu:
 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
cio@cio.slupsk.pl, tel. 59 840 29 20
powiaty: słupski, kartuski oraz miasto Słupsk 

 
Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY powstał w ramach zadania „Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany”, realizowanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie EDUQ, Fundację Pokolenia, Fundację Parasol, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Fundację Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy oraz Stowarzyszenie Morena, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja pobrana ze strony internetowej Centrum Inicjatyw Obywatelskich www.cio.slupsk.pl

  • autor: Informacja pobrana ze strony internetowej Centrum Inicjatyw Obywatelskich www.cio.slupsk.pl, data: 2014-08-29
  • autor: M.W., data: 2014-08-28

Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego 17 kwietnia 2014 roku.

Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego 17 kwietnia 2014 roku.

Lp

 Nazwa zadania

 Nazwa

 podmiotu

 

Całkowity  koszt projektu w zł

Kwota

wnioskowana

w zł

Ocena średnia

arytmetyczna

komisji

w pkt

Propozycja

dofinansowania

w zł

1.

Placówka opiekuńczo-
wychowawcza "Gniazdo

Rodzinne"

 

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej

"Więzi Rodzinne"

 

671 370,00

 

671 370,00

 

82,40

 

671 370,00

Słupsk,dnia 31 lipca 2014r.                                                           Starosta
                                                                                           Sławomir Ziemianowicz

  • autor: Z.B., data: 2014-08-01

Zgłoszenia do Komisji konkursowych na 2014 rok.

Informujemy, iż do dnia 25 stycznia br. można zgłaszać kandydatów do Komisji konkursowych ds. rozpatrzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego w 2014 roku. Wnioski należy zgłaszać na formularzu zgłaszania kandydatów w formie elektronicznej na adres: ngo@powiat.slupsk.pl lub w formie pisemnej na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk.

 

Zaproszenie na spotkanie w ramach konsultacji społecznych Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w ramach trwających konsultacji społecznych Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

Zarząd Powiatu Słupskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok.
W ramach konsultacji zachęcamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z projektem Programu oraz zgłaszania uwag i propozycji zmian do zapisów Programu. Uwagi i propozycje można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: ngo@powiat.slupsk.pl lub adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, z dopiskiem "Wydział Polityki Społecznej - konsultacje" w terminie do dnia 25 października 2013 roku na Formularzu zgłaszania uwag i wniosków.
W przypadku przesłania Formularza pocztą decyduje data jego wpływu do urzędu.

Formularz i projekt Programu dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Słupskiego na lata 2013-2020"

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza, że w dniach od 14 do 22 marca 2013 roku przeprowadzone będą konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Słupskiego w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Słupskiego na lata 2013 – 2020”

Wyniki konsultacji społecznych Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok

Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 8 listopada zatwierdził wyniki konsultacji społecznych Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.

Zarząd Powiatu Słupskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok.

Uwagi i propozycje zmian do zapisów Programu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: ngo@powiat.slupsk.pl lub adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, z dopiskiem „Wydział Polityki Społecznej – konsultacje” w terminie do dnia 5 listopada 2012 r. na Formularzu zgłaszania uwag i wniosków. W przypadku przesłania Formularza pocztą decyduje data jego wpływu do urzędu.

Wyniki konsultacji społecznych Programu współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok

Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2011 r. zatwierdził wyniki konsultacji społecznych Programu wspołpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Programu współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 r.

Zarząd Powiatu Słupskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.

Uwagi i propozycje zmian do zapisów Programu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: ngo@powiat.slupsk.pl lub adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, z dopiskiem „Wydział Polityki Społecznej – konsultacje” w terminie do dnia 28 października 2011 r. na Formularzu zgłaszania uwag i wniosków. W przypadku przesłania Formularza pocztą decyduje data jego wpływu do urzędu.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7735307 wejść.
Strona Archiwalna