Strona Archiwalna Powiat Słupski

Powiat Słupski

Kalendarz, imieniny

Sobota 7 Września 2019     Imieniny: Marka, Melchiora, Reginy

Wybór języka

Wybór języka

Wyszukiwanie

Nawigacja

Dla mieszkańcówAzbest

Multimedia

 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy
 • Krajobrazy

Kalendarium

2019-09-01 80. rocznica Wybuchu II Wojny ŚwiatowejIX01 80. rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
2019-09-07 Gminne Święto Plonów w SwołowieIX07Gminne Święto Plonów w Swołowie
2019-09-21 Powiatowe Święto Plonów IX21Powiatowe Święto Plonów
2019-09-28 54. Targi Ogrodniczo - PszczelarskieIX2854. Targi Ogrodniczo - Pszczelarskie
Przeglądaj wydarzenia

Przejdź do treści strony

 • Program azbestowy – edycja 2018

Program azbestowy – edycja 2018

Informujemy, że Starosta Słupski ogłosił nabór do kolejnej edycji „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim”- edycja 2018

Zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Słupskiego” w 2017 r.

  W Powiecie Słupskim zakończono realizację corocznego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupskiego- edycja 2017”, który współfinansowany był w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  pn.: „SYSTEM –wsparcie zadań  ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

   Zakres prac obejmował zadanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest oraz zbieraniu i transporcie wyrobów azbestowych. W ramach przedmiotowego zadania unieszkodliwiono 288,79 Mg (18 100 m2) odpadów azbestowych z terenu 135 nieruchomości na łączną kwotę  100 819,39 zł.

   Kwota dotacji wyniosła 75 617,54 i pochodziła ze środków Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
 • „Program wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie...

UWAGA AZBEST !

 • Uwaga azbest !

GDZIE SIĘ ZNAJDUJE?

Do najważniejszych wyrobów zawierających azbest należą:

 • wyroby azbestowo-cementowe (płyty dachowe, rury ciśnieniowe, płyty elewacyjne, itp.),
 • wyroby izolacyjne (włókna, wata, sznury, itp.),
 • wyroby uszczelniające (płyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione),
 • wyroby cierne (okładziny cierne i taśmy hamulcowe).

DLACZEGO JEST GROŹNY?

Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się włókna azbestu, prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego:

 • pylicy azbestowej,
 • zmian opłucnowych,
 • raka płuc,
 • międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej.

Azbest stanowi zagrożenie dla zdrowia, w momencie gdy dojdzie do korozji bądź jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie, itp.). Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc.

Jedynie dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony azbest nie stanowi zagrożenia!!!

JEŚLI MASZ AZBEST, TO POWINIENEŚ…

 • wykonać inwentaryzację,
 • wykonać ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
 • jej wyniki przekazać odpowiednio wójtowi/ burmistrzowi/prezydentowi.

KTO MOŻE POMÓC W USUNIĘCIU?

W JAKI SPOSÓB USUWA SIĘ AZBEST W POWIECIE SŁUPSKIM?

 • Powiat realizuje „Program wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim”.
 • Pomoc udzielana jest osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.
 • Program finansowany jest ze środków własnych przy wsparciu finansowym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Mamy już 7735357 wejść.
Strona Archiwalna