Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Budowa amfiteatru w Lubuczewie

Budowa amfiteatru w Lubuczewie

„Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy

Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach: działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie w ramach projektu polega na budowie amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią. Zaplanowano prostokątną scenę i zaplecze na planie łuku. Obiekt będzie budynkiem jednokondygnacyjnym, ze sceną zadaszoną konstrukcją drewnianą podpartą na słupach. Teren wokół amfiteatru zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie utwardzeń i nawierzchni z kostki brukowo – betonowej i trawników. Amfiteatr będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych poprzez zastosowanie rozwiązań gwarantujących swobodny dostęp do obiektu oraz zapewniających komfort korzystania z niego. Obiekt będzie służył promocji i wspieraniu lokalnej twórczości kulturalno – artystycznej oraz aktywizacji talentów twórczych. Będzie wykorzystywany do organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych promujących obszary wiejskie oraz obszar Słowińskiej Grupy Rybackiej i Powiatu Słupskiego. Odbywać się w nim będą m.in. koncerty muzyki ludowej i rozrywkowej, spektakle teatralne, przeglądy recytatorskie, występy zespołów recytatorskich i festyny. Będzie miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców powiatu oraz osób odwiedzających powiat.

Przewidywane wyniki operacji:

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1;
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów – 1;
  • Liczba operacji nastawiona na innowacje – 1;
  • Wzrost liczby osób korzystających z wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych obiektów – 100%.

Cel ogólny LSR:

1. Atrakcyjne miejsce zamieszkania i pobytu.
1.3 Rozwój infrastruktury społecznej oraz kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności.

Celem operacji jest utworzenie nowej, ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej, służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności poprzez budowę amfiteatru z zadaszona sceną, zapleczem oraz widownią do dnia złożenia wniosku o płatność.

Kwota przyznanej pomocy: 245 993,00 zł

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony