Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Termomodernizacja budynków w ramach MOF

Termomodernizacja budynków w ramach MOF


„Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 Energia

Działanie: 10.2. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne

Poddziałanie: 10.2.1. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne

 

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia ujętego w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska została podpisana 28 czerwca 2016 r.

Realizatorzy przedsięwzięcia to: Miasto Słupsk w partnerstwie z sąsiednimi samorządami:. Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gmina Miasto Ustka, Gminą Damnica, Gminą Słupsk oraz Powiatem Słupskim. Przedmiot projektu to termomodernizacja 49 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Słupska, tj.: Miasto Słupsk – 22 budynki, Miasto Ustka – 2 budynki, Gmina Kobylnica – 11 budynków, Gmina Słupsk – 2 budynki, Gmina Damnica – 4 budynki, Gmina Dębnica Kaszubska – 5 budynków oraz Powiat Słupski- 3 budynki.

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu obejmie ocieplenia ścian i pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., montaż instalacji OZE oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Cel prac termomodernizacyjnych to przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w sektorze publicznym o 57,14 %, zmniejszenie rocznego zużycia energii o 10 144 887,78 kWh/rok oraz zmniejszenie emisji gazów o 3 013,55\ton równoważnika CO2, zwiększenie izolacyjności termicznej obiektów, ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika i pompy ciepła).

Ponieważ w projekt zaangażowane są prawie wszystkie samorządy wchodzące w MOF Słupska skala planowanej interwencji, jej stopień oddziaływania czyni projekt kompleksowym w zakresie terytorialnym i rzeczowym, gdyż pozwala zamknąć proces termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w MOF Słupska.

Wydatki ogółem: 39 513 882,78 zł, w tym kwalifikowane 36 743 936,27 zł.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 27 839 314,02 zł (w tym Powiat Słupski – wydatki ogółem : 2 175 084,98 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 2 122 574,05 zł, dofinansowanie 1 608 183,87 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: czerwiec 2016 - czerwiec 2020 r.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony