Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Rodzina w centrum II

Rodzina w centrum II

 

Powiat Słupski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Gminą Kobylnica, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Fundacją Bocianie Gniazdo w Runowie, w okresie od 1.12.2020 r. do 31.03.2023 r. realizuje projekt pn. "Rodzina w Centrum II".

Celem projektu jest zapewnienie rodzinom zastępczym, dzieciom z pieczy zastępczej, usamodzielnianym wychowankom oraz rodzinom z problemami opiekuńczo – wychowawczymi dostępu do zindywidualizowanych, wysokiej jakości usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 32 rodziców zastępczych, 32 wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w wieku od 7 do 15 lat, 16 usamodzielnianych wychowanków do 24 roku życia oraz 30 osób z rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.

Działania kierowane do osób sprawujących pieczę zastępczą wzmocnią ich kompetencje wychowawcze oraz będą przeciwdziałały wypaleniu zawodowemu. Dla tej grupy odbiorców zaplanowano: superwizję, spotkania i szkolenia specjalistyczne (m.in. spotkanie z dietetykiem i psychiatrą, szkolenia z zakresu okresu adolescencji, fonoholizmu, uzależnień dzieci i młodzieży),3 – dniowe warsztaty terapeutyczno – integracyjne z programem hipoterapii, piknik rodzinny "Jak wspólnie spędzać czas" oraz 3 –dniowy warsztat doskonalenia umiejętności rodzicielskich.

Dzieci z pieczy zastępczej objęte będą wsparciem psychologicznym i edukacyjnym (zajęcia z logopedą, wyrównawcze, korepetycje z języka, wiodących przedmiotów, terapia pedagogiczna, itp.), a także konsultacjami specjalistycznymi z zakresu psychiatrii, seksuologii oraz integracji sensorycznej. Wezmą również udział w warsztatach rozwijających ich talenty, warsztatach integracyjno-aktywizujących oraz 7 – dniowych wyjazdach psychoedukacyjnych.

Usamodzielniani wychowankowie wzmocnią swoje kompetencje społeczne i zdobędą umiejętności przydatne na rynku pracy poprzez udział w warsztatach kompetencji społecznych, wyjeździe survivalowym, warsztacie usamodzielniającym, warsztatach aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz kursie prawa jazdy.

Działania skierowane do rodzin biologicznych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, poprawią ich funkcjonowanie społeczne oraz będą wspierać ich dążenia do odbudowania więzi z dziećmi.

Wartość projektu wynosi 861 866,66 zł, w tym dofinansowanie: 818 773,33 zł.
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

 informacji dotyczącej zachowania zasady trwałości

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony