Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Pracownie i szkolenia w jednostkach oświatowych

Pracownie i szkolenia w jednostkach oświatowych


„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 4 Kształcenie zawodowe

Działanie: 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

 

W październiku 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego 2016 r. przyznał dofinansowanie projektom zintegrowanym realizującym przedsięwzięcie strategiczne „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”. Umowy o dofinansowanie realizacji projektów podpisane zostały 9 listopada 2016 r.

 

Projekt realizowany jest w formule zintegrowanej z projektem „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w dwóch placówkach zlokalizowanych na terenie Powiatu Słupskiego. W ramach wsparcia uczniowie branż kluczowych (Turystyka, Sport i Rekreacja, Środowisko, Chemia lekka) otrzymali możliwość nauki zawodu w nowych/doposażonych klasach, stanowiących obiekty wysokiej jakości, pozwalające na zdobycie odpowiedniej wiedzy praktycznej.

 

W ramach projektu utworzono pracownię gastronomiczną w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz wyposażono i doposażono pracownie dydaktyczne w ZSA w Słupsku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ustce. Zakupiony w ramach projektu sprzęt doposażył pracownie: gastronomiczną, architektury krajobrazu, hotelarską, ochrony środowiska i analityczną.

 

W ramach projektu  prowadzono kursy i szkolenia z zakresu kształcenia ustawicznego m.in. obsługa aparatury i sprzętu analitycznego, kurs florystyczny, nauka jazdy ciągnikiem, kurs architektury krajobrazu, obsługa programu AUTOCAD, kurs podstawy przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej, język angielski w branży gastronomicznej, kurs carvingu, kurs baristy, barmański, kurs nauki jazdy samochodem kat. B.

 

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 -2019 r.

Ogólna wartość projektu: 846 564,14 zł, w tym wydatki kwalifikowane 839 119,14 zł. Dofinansowanie ze środków  Unii Europejskiej 713 251,26 zł.

 

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony