Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego

Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego

Powiat Słupski uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego” w ramach którego planowany jest zakup 15 niskoemisyjnych autobusów hybrydowych.  

Opis:

Wnioskodawcą projektu jest Powiat Słupski, który jest organizatorem transportu pozamiejskiego na obszarze powiatu słupskiego. Przedmiotem inwestycji jest zakup 15 autobusów hybrydowych typu "maxi", zasilanych olejem napędowym (MHEV) przystosowanych do spalania paliwa alternatywnego HVO. Powyższy tabor zastąpi 15 zużytych i przestarzałych pojazdów o najniższych normach emisji spalin Euro 3 – Euro 4, które zostaną wycofane z użytkowania. Aktualnie średni wiek taboru wynosi 15 lat. Powoduje to konieczność ponoszenia znacznych nakładów na naprawy pojazdów. Przestarzałe autobusy ulegają awariom, co rzutuje na atrakcyjność transportu zbiorowego. Zakupiony tabor będzie wykorzystywany do wykonywania przewozów o charakterze pozamiejskim w Powiecie Słupskim.

Zostanie przydzielony do linii organizowanych przez Powiat Słupski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Ze względu na dość mocno rozbudowaną sieć komunikacyjną powiatu, Wnioskodawca nie widzi potrzeby tworzenia nowych linii autobusowych. Obszar powiatu słupskiego wskazany jest jako wykluczony komunikacyjnie już na poziomie krajowych dokumentów strategicznych. Wpływ na trudną sytuację ma nie tylko dostępność zewnętrzna ale również wewnętrzna rozumiana jako możliwość przemieszczania się na terenie powiatu. Obecnie statystycznie dominującym środkiem transportu mieszkańców jest samochód osobowy. Rozwój  taboru przewozów autobusowych umożliwi wszystkim mieszkańcom powiatu korzystanie z bezpiecznego, komfortowego i ekologicznego środka transportu zbiorowego. Wpłynie to na niwelowanie wykluczenia komunikacyjnego i społecznego mieszkańców terenów podmiejskich które obecnie należą do grup najbardziej wykluczonych. Zwiększy się atrakcyjność bezpiecznego i efektywnego powiatowego transportu publicznego. W konsekwencji inwestycja przyczyni się również do aktywizacji społecznej i gospodarczej mieszkańców. Nowoczesny i ekologiczny tabor autobusowy będzie również działał na rzecz zmniejszania presji transportu samochodowego na środowisko. Pozytywne skutki inwestycji obejmą m.in.: skomunikowanie obszarów, na których istniały PGR-y z miejscami pracy, zapewnienie ekologicznych środków transportu w zakresie dowozu do szkół, pracy, ośrodków zdrowia, zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego względem transportu indywidualnego, wzrost liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Inwestycja w konsekwencji spowoduje zwiększenie udziału taboru przyjaznego środowisku i dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego. Inwestycja jest komplementarna z projektami realizowanymi w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Zakupione autobusy zostaną przekazane na zasadzie odpłatnej dzierżawy Operatorowi Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A.

Zadanie dotyczy zakupu taboru dla pozamiejskiego publicznego transportu zbiorowego. Inwestycja w konsekwencji spowoduje zwiększenie udziału taboru przyjaznego środowisku i dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego. Zakup autobusów jest niezbędny do osiągnięcia celu projektu, jakim jest ograniczenie wykluczenia  transportowego poprzez inwestycję w niskoemisyjny tabor autobusowy.

Wartość projektu:
29 563 050 zł, w tym dofinansowanie 21 631 500 zł.

Zgłaszanie nieprawidłowości:
Powiat Słupski udostępnia narzędzie do zgłaszania podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości we wdrażaniu projektów z zakresu transportu będących pod nadzorem CUPT lub w realizowanych w CUPT procesach.

Nieprawidłowość można zgłosić:

  • w postaci elektronicznej – za pośrednictwem dedykowanego formularza zgłoszeniowego: https://sygnalista.cupt.gov.pl/, który zapewnia anonimowość oraz umożliwia przekazywanie korespondencji lub dedykowanego adresu poczty elektronicznej: naduzycia@cupt.gov.pl 
  • w postaci papierowej – zgłoszenie należy przesłać na adres: CUPT, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, a na kopercie umieścić dopisek: „Zgłoszenie nieprawidłowości” 
  • ustnie – telefonicznie pod nr telefonu +48 532 357 393 lub za pośrednictwem bezpośrednich spotkań po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Zgłoszenia można dokonać anonimowo – takie zgłoszenia będą rozpatrywane, jednak w przypadku zgłoszeń, które będą niepełne i nie będzie możliwości kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia w celu uzupełnienia informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać wyjaśnione.

Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Zgłoszenie odbierze wyznaczony pracownik Departamentu Kontroli i Audytu. Dane osoby zgłaszającej podlegają ochronie w trakcie oraz po zakończeniu postępowania, a osoby rozpatrujące zgłoszenie powstrzymują się przed ustalaniem personaliów osoby, która przekazała zgłoszenie o nieprawidłowości w sposób anonimowy.

Wszystkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami CUPT oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony