Przejdź do treści
Dofinansowanie z budżetu państwa
Projekty unijne
Fundusz dróg samorządowych

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego

 

„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Edukacja

Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa

Poddziałanie: 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej

 

W październiku 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego 2016 r. przyznał dofinansowanie projektom zintegrowanym realizującym przedsięwzięcie strategiczne „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”. 

Projekt realizowany jest w formule zintegrowanej z projektem pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020.

W ramach projektu dostosowano ofertę kształcenia zawodowego w powiecie słupskim do potrzeb rynku pracy i zwiększono zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych. Wsparciem zostali objęci uczniowie i nauczyciele kształcenia zawodowego w trzech branżach kluczowych: Turystyka, sport i rekreacja, Środowisko, Chemia Lekka. Projekt realizowany był w: Technikum nr 6 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Wsparciem objęci zostali uczniowie kształcący się w zawodach: w ZSA w Słupsku - technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska, technik analityk oraz nauczycieli kształcących w tych zawodach; w ZSOiT w Ustce – technik hotelarstwa.

Wsparcie obejmowało m.in. dodatkowe staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców wykraczającymi poza podstawę programową, szkolenia i kursy specjalistyczne, zajęcia organizowane wspólnie z pracodawcami i uczelniami wyższymi, dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego zawodowego; nauczyciele - stażami, kursami i szkoleniami doskonalącymi, studiami podyplomowymi oraz siecią współpracy i samokształcenia. Działania te zostały zaplanowane w oparciu o diagnozę potrzeb szkół.

Ogólna wartość projektu wynosi 686396,93 zł, dofinansowanie 617757,24 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 583437,39 zł.

Czas realizacji: 2016-2018

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Deklaracja dostępności | Wykonanie i obsługa techniczna AlfaTV | Archiwum strony